NFI roept op tot internationale forensische alliantie ter bestrijding van nucleair terrorisme

Tijdens internationaal topoverleg in Den Haag riep het Nederlands Forensisch Instituut op tot meer aandacht voor forensische onderzoek bij de strijd tegen nucleair terrorisme.

Internationale samenwerking en het delen van kennis bij het bestrijden van nucleair terrorisme stonden centraal tijdens de conferentie van het Global Initiative to Combat Nucleair Terrorism (GICNT).

"Er moet meer aandacht komen voor forensisch onderzoek naar mogelijke daders." aldus Kees Möhring, directeur externe relaties, van het NFI. “Het NFI investeert bijvoorbeeld in onderzoek naar nieuwe nucleaire forensische technieken. Hierbij speelt profiling van radioactief materiaal een rol om de herkomst van de stoffen te bepalen. En ook meer bekende forensische technieken zoals onderzoek naar DNA, vingersporen, explosieven en digitaal sporen kunnen een grote bijdrage leveren aan de aanpak van nucleair terrorisme.” Forensic awareness, bewustzijn van forensische mogelijkheden bij de opsporing bij nucleaire aanslagen en het traceren van sporen, is van groot belang.

Internationale forensische alliantie

Het NFI stelt via de NFI Academy zijn kennis en expertise ter beschikking aan het Global Initiatieve to Combat Nucleair Terrorism. Tijdens de bijeenkomst pleitte het NFI ook voor een internationale forensische alliantie. Deze samenwerking moet middelen en gespecialiseerde technieken opleveren om terroristen te traceren. Möhring: “Het onderzoek naar mogelijke daders wint bij internationale kennisuitwisseling over nucleaire forensische methoden, technieken en tussen databases.” Eerder op de dag benoemde ook Minister Verhagen het belang van internationale samenwerking op forensisch gebied.

CBRN-programma

In Nederland is het NFI een van de trekkers van het programma ter bestrijding van Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair terrorisme (CBRN). Dit programma wordt uitgevoerd onder coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding (NCTb). Een van de resultaten is de oplevering in 2010 van het NFI Field Lab waarin onder meer grootschalige CBRN oefeningen zullen plaatsvinden.

GICNT

GICNT is in 2006 door de VS en Rusland opgericht. De landen die zich bij dit initiatief hebben aangesloten, werken samen met het Internationale Atoomagentschap (IAEA) om smokkel van nucleair materiaal tegen te gaan en de beveiliging van nucleaire installaties te verbeteren. Tijdens de conferentie, waar beleidsmakers en experts van ongeveer 80 landen aanwezig zijn, wordt gesproken over verdere maatregelen op dit gebied.