Innovatie op de plaats delict

In het kader van maatschappelijke veiligheid voert het NFI een aantal innovatieve projecten uit met gelden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Twee van dergelijke projecten worden belicht tijdens het Innovatiecongres Veiligheid, vandaag in Rotterdam.

Innovaties op het gebied van maatschappelijke en fysieke veiligheid staan daar centraal. Met voorbeelden van innovatie, zoals gezichtsherkenning op beveiligingsbeelden, is het NFI een van de deelnemers.

Reconstructie en visualisatie
Het NFI, coördinator van het project 'Reconstructie en visualisatie van de plaats delict', verzorgt een workshop over dit onderwerp. Doel van het project is te komen tot een organisatie voor het volgen en sturen van inzet van nieuwe technologieën op het gebied van het registreren, visualiseren en reconstrueren van een plaats delict en wat daar gebeurt en gebeurd zou kunnen zijn. 
Ook wordt onderzoek verricht naar de invloed van visualisaties en reconstructies in de rechtszaal. Filmpjes worden in toenemende mate in de rechtszaal gebruikt, maar vertalen niet altijd een-op-een de werkelijkheid. Tijdens de workshop laat het NFI zien dat beeldmateriaal een eigen interpretatie verdient.

Het NFI ontwikkelt een forensisch field lab waar met  behulp van nieuwe technologieën, zoals serious gaming, de plaats delict kan worden gereconstrueerd en waar verschillende scenario’s kunnen worden geoefend en getoetst.

Gezichtsherkenning 
Gezichtsherkenning houdt zich bezig met de analyse van videobeelden van ongekalibreerde beveiligingscamera’s. Het project heeft als doel te inventariseren wat de mogelijkheden, beperkingen en ontwikkelingen zijn op het gebied van gezichtsbiometrie.

Innovatiecongres Veiligheid
Tijdens het congres toont het NFI materiaal dat wordt gebruikt bij de opsporing van CBRN-incidenten zoals gaspakken en chemiepakken. Ook is er een demonstratie van mobiele technieken om zonder fysiek contact explosieve stoffen op betrouwbare wijze te identificeren.

Meer informatie: