3,5 miljoen extra onderschrijft toenemend belang forensisch onderzoek

De minister van Justitie heeft in zijn brief van 26 juni jl. aan de Tweede Kamer bekend gemaakt 3,5 miljoen euro extra te besteden aan forensisch onderzoek.

De minister van Justitie heeft in zijn brief van 26 juni jl. aan de Tweede Kamer bekend gemaakt 3,5 miljoen euro extra te besteden aan forensisch onderzoek.

 Dit geld kan door politie en Openbaar Ministerie worden besteed om opdrachten te verlenen aan particuliere onderzoeksinstituten. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in het effect van de inschakeling van particuliere onderzoeksinstituten op de strafrechtsketen en op kwaliteit, veiligheid van informatie en continuïteit van beschikbaarheid.

Volgens het NFI onderschrijft dit extra geld het toegenomen belang van forensisch onderzoek binnen het strafrecht, waarbij de toename van technologische mogelijkheden en de daarbij groeiende vraag -ook internationaal- naar onderzoeken een grote rol spelen. Hiermee levert het NFI zijn bijdrage aan het voorkomen van misdrijven, opsporen en vervolgen van daders en het vrijpleiten van onschuldigen.

Algemeen directeur Tjark Tjin-A-Tsoi: “Het aantal onderzoeken dat het NFI uitvoert is in tien jaar tijd verviervoudigd, terwijl de criminaliteit is gedaald. Dit illustreert het toegenomen belang ervan in de rechtshandhaving en daarbuiten. De markt voor forensisch onderzoek wordt volwassen. Het ontstaan van concurrentie hoort daarbij. Ik ben van mening dat dit de kwaliteit, snelheid en innovatie zal stimuleren. Tegelijkertijd zal het NFI er alles aan doen om de concurrenten precies op deze punten te blijven verslaan. Gezien de razendsnelle ontwikkelingen binnen het instituut heb ik daar alle vertrouwen in."

Toekomst

Het NFI heeft de komst van concurrentie altijd gezien als een middel om de eigen organisatie scherp te houden en te spiegelen. Het instituut heeft in de afgelopen tijd de levertijden drastisch teruggebracht, een aanzienlijke reductie van de werkvoorraad gerealiseerd en het productaanbod aangepast. Deze ontwikkeling zal zich de komende tijd voortzetten. Tegelijkertijd nam bij opdrachtgevers het bewustzijn toe van de begrenzing van de beschikbare capaciteit en financiële middelen wat leidt tot selectievere en duidelijker opdrachten aan het NFI. In dit samenspel tussen opdrachtgevers en NFI kijkt het NFI vol vertrouwen naar de toekomst van het forensisch onderzoek.

NFI

Het NFI levert in opdracht van klanten kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap. Het NFI is een leverancier van objectieve forensische informatie en werkt aan de hand van concrete onderzoeksvragen van de opdrachtgevers. Het NFI is onafhankelijk en neemt geen standpunten in met betrekking tot schuld of onschuld. Het NFI levert een zeer breed pakket van hightech forensische diensten; er zijn binnen het NFI meer dan dertig onderzoeksgebieden.