NFI licht aangifte verduistering toe

Zoals eerder bericht heeft het NFI deze zomer aangifte gedaan van verduistering. Het ernstige vermoeden bestaat dat een medewerker met opzet een DNA-setje heeft weggemaakt. Het betreft wangslijm dat bij een veroordeelde is afgenomen.

Het NFI heeft de verdwijning vrijwel direct ontdekt, mede dankzij het lokalisatie- en registratiesysteem Track & Trace dat het NFI gebruikt. De betreffende medewerker is meteen op non-actief gesteld en het NFI heeft aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak sindsdien in onderzoek.

De medewerker werkte op een logistieke afdeling. Deze afdeling houdt zich niet met forensisch onderzoek bezig, en dus ook niet met DNA-onderzoek.

Track & Trace
Het Track & Trace-systeem is een onzichtbaar hightech elektronisch netwerk om bewijsstukken binnen het NFI te volgen. Met Track & Trace kan 24 uur per dag vastgesteld worden waar een bewijsstuk is, en in welk compartiment van het gebouw het zich bevindt. Jaarlijks krijgt het NFI bijna 100.000 bewijsstukken binnen, die veelal door verschillende afdelingen worden onderzocht. Het NFI is het enige forensisch laboratorium in Europa dat een dergelijk systeem in gebruik heeft.

Berichtgeving
In tegenstelling tot wat door sommige media wordt beweerd, is het verdwenen setje niet vervangen door DNA van een ander persoon. Ook onderzoek is niet in gevaar gekomen. Van de betreffende veroordeelde is nieuw DNA-materiaal (wangslijm) afgenomen.

Accreditatie
Volgens de wet- en regelgeving dienen laboratoria die in het kader van de rechtspleging DNA-onderzoek doen, geaccrediteerd te zijn volgens de norm ISO 17025. Jaarlijks wordt door de Raad voor de Accreditatie (RvA) een audit verricht om te zien of aan de vereisten is voldaan. Het NFI is sinds 1994 geaccrediteerd. Een voorval zoals dat waarvan aangifte is gedaan, wordt conform de regels door het NFI in het kwaliteitssysteem opgenomen. Het hoeft niet afzonderlijk gemeld te worden.

Alle medewerkers van het NFI moeten bij indiensttreding een zogenoemde Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overhandigen, waaruit blijkt dat ze geen strafbare feiten op hun naam hebben staan. Afhankelijk van het soort functie zijn de eisen strenger.

Meer informatie: