NFI en RIKEN ontwikkelen snelle en krachtige DNA-technologie

Het Nederlands Forensisch Instituut en RIKEN, een vooraanstaand Japans onderzoeksinstituut, ondertekenen maandag 26 oktober 2009 in het bijzijn van minister Plasterk (OCenW) een Memorandum of Understanding. Hiermee spreken de twee organisaties af dat zij samen technieken gaan combineren om nieuwe forensische toepassingen op het gebied van DNA-onderzoek te ontwikkelen.

De ondertekening vindt plaats tijdens de reis van het Innovatieplatform dat een bezoek brengt aan Japan vanwege vierhonderd jaar Japans-Nederlands economische betrekkingen.

Nieuwe techniek sneller en gevoeliger

DNA dat in forensische context wordt onderzocht, kampt vaak met vervuiling, degeneratie en contaminatie door de veelheid van sporen die kunnen voorkomen op plaatsen waar grootschalige incidenten hebben plaatsgevonden. Degeneratie kan ook een rol spelen bij DNA-onderzoek van slachtoffers van misdaden.

Het NFI brengt specifieke kennis in op het gebied van SNPs (hele kleine delen/onregelmatigheden in het DNA) en forensische onderzoek. Riken heeft innovatieve technologie ontwikkeld voor gevoelige en snelle DNA/SNPs-analyse voor medische toepassingen. De samenwerking zorgt ervoor dat deze kennis ook voor forensische toepassing gebruikt kan gaan worden.

Het doel van de samenwerking tussen het NFI en RIKEN is om veel sneller dan nu (15 minuten in plaats van 1 tot 2 dagen) slachtoffers van misdaden en rampen te kunnen identificeren. Beide partijen beogen om - samen met de industrie -  voor deze toepassing een apparaat te ontwikkelen dat in de toekomst eventueel op de plaats van het incident gebruikt kan worden.

NFI

Het maatschappelijk belang van forensisch-technisch onderzoek zal de komende jaren sterk blijven toenemen als gevolg van technologische ontwikkelingen. Innovatie is daarom voor het NFI een belangrijk speerpunt. Bij het ontwikkelen van forensische technologie richt het NFI zich, naast de academische wereld, meer dan in het verleden op samenwerking met technologiebedrijven in binnen- en buitenland. Bij technologiebedrijven is namelijk zeer veel know-how aanwezig die de verdere ontwikkeling van de forensische technologie en producten kan stimuleren.