NFI biedt forensisch advies op BES-eilanden

Half oktober wordt de forensische keten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba uitgebreid met de komst van een forensisch adviseur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Op aanvraag van het Openbaar Ministerie adviseert de forensisch adviseur van het NFI bij complexe strafzaken op deze eilanden.

Door de politie en het Openbaar Ministerie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is regelmatig aangegeven dat er grote behoefte bestaat aan forensisch advies vanuit het NFI ter plekke. De opgedane ervaringen in diverse strafzaken -zoals de moord op Marlies van der Kouwe in 2008- hebben die behoefte alleen maar verder versterkt.

Gegeven de bijzondere verantwoordelijkheid die Nederland naar verwachting in de nabije toekomst zal hebben voor de BES-eilanden, heeft het Ministerie van Justitie zich bereid verklaard om de kosten voor een forensisch adviseur van het NFI op Bonaire te dragen.

Ondersteuning

De forensisch adviseur zal zich vestigen op Bonaire en vanaf deze locatie in opdracht van het Openbaar Ministerie zijn werk doen. Belangrijke taken van de forensisch adviseur zijn onder andere het geven van forensisch advies in complexe strafzaken, het organiseren van een forensisch intake, het screenen van onderzoeken die aan het NFI worden aangeboden, het vroegtijdig kunnen opschalen van forensische bijstand vanuit Nederland en het overdragen van forensische kennis aan de plaatselijke politie.