Forensische samenwerking met hulpverleners bij CBRN-calamiteiten

Nederland is een goed voorbeeld van de samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten bij de aanpak van (potentiële) incidenten en aanslagen met chemisch, biologisch, radioactief en nucleair materiaal (CBRN).

Op de slotdag van een vierdaagse internationale conferentie ‘CBRNe Convergence’ over dergelijke calamiteiten, is het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gastheer van een demonstratie waarbij allerlei partijen zoals Defensie, RIVM, Haagse politie en brandweer, EOD en NFI laten zien hoe bij een incident of aanslag gezamenlijk opgetreden wordt.

Dat begint bij het optreden van de politie aan de hand van het protocol verdachte objecten, de komst van een speurhond en het ter plekke maken van een röntgenfoto van het verdachte pakket tot de inzet van de massa-decontaminatiestraat van de brandweer en de verkenningstank van het leger als er sprake is van een grootschalig incident.

Forensische aspecten

Het NFI zorgt dat in dergelijke situaties ook aandacht wordt besteed aan de forensische component: hoe zorg je dat sporen niet vernietigd worden, maar meteen veilig gesteld worden ten behoeve van de opsporing. Tot voor kort werd hier niet of pas na enige tijd aandacht aan besteed op de plaats van het incident. Door die vertraging kunnen sporen verloren gaan, terwijl ze van groot belang zijn voor het achterhalen van de mogelijke dader of producent van bijvoorbeeld een ‘vuile bom’. Het NFI pleit dan ook voor meer 'forensic awareness' bij CBRN-incidenten.

NFI en CBRN

In Nederland is het NFI een van de initiatiefnemers van het CBRN-programma ter bestrijding van chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair terrorisme. Dit programma wordt uitgevoerd onder coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb).

Een van de resultaten is de oplevering van het NFI Forensic Field Laboratory waarin onder meer grootschalige CBRN-oefeningen zullen plaatsvinden. De demonstratie van vrijdag is in en om het Forensic Field lab. Dit gebouw wordt gebruikt voor opleiding en training van nationale en internationale hulpverleners.

Het NFI geeft veel aandacht aan CBRN. In oktober organiseerden het NFI en de FBI een symposium over CBRN en terrorismebestrijding in Den Haag, in juni riep het Nederlands Forensisch Instituut tijdens GICNT (internationaal topoverleg in Den Haag) op tot meer aandacht voor forensisch onderzoek bij de strijd tegen nucleair terrorisme.

De conferentie CBRNe Convergence (27-30 oktober 2009 in Den Haag) wordt georganiseerd door CBRNeWorld.