NFI voert forensisch onderzoek uit op Lowlands

Deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voeren dit jaar forensische experimenten uit op Lowlands. De experimenten zijn onderdeel van het wetenschapsprogramma Lowlands Science, dat dit jaar voor het eerst onderdeel uitmaakt van het festival.

De onderzoekers willen meer inzicht krijgen in overdracht van DNA-sporen. Bijvoorbeeld in situaties waar daders hun slachtoffers vastpakken, verslepen of vastbinden. Deze sporen zijn met het blote oog vaak niet zichtbaar, maar kunnen bijvoorbeeld wel een DNA-profiel van de dader opleveren en daarmee voor een doorbraak zorgen in een strafrechtelijk onderzoek.

Inzage in locatie sporen

Het is voor de onderzoekers van het NFI nuttig om meer inzage te krijgen in waar daders bij het uitvoeren van bovenstaande handelingen hun sporen achterlaten. Dit zijn de meest kansrijke plekken om te bemonsteren en DNA-materiaal van de dader te vinden.

Dader versleept slachtoffer

De bezoekers van Lowlands kunnen in het NFI Crime Lab aan verschillende experimenten deelnemen. Bij één van de experimenten worden ze gevraagd om elkaar binnen een korte tijd over een bepaalde afstand te verslepen en bij een ander experiment is het verzoek of ze twee voorwerpen aan elkaar willen vastbinden. Met behulp van een forensische lamp bekijken de onderzoekers vervolgens waar de sporen zich bevinden en fotograferen ze de sporen.

Verschillen

Voorafgaand aan deelname registreren de onderzoekers geslacht, leeftijd, gewicht en lengte van de deelnemers én of ze een EHBO-training hebben gevolgd. Deze informatie geeft inzicht in of deze kenmerken invloed hebben op de manier waarop personen de experimenten uitvoeren. Verslepen deelnemers die een EHBO-cursus volgden personen op een andere manier dan deelnemers zonder EHBO-diploma? En laten vrouwen op andere plekken sporen achter bij het aan elkaar binden van voorwerpen dan mannen?

55.000 potentiële deelnemers

Het uitvoeren van deze experimenten op een festival dat door 55.000 cultuurliefhebbers wordt bezocht, stelt het NFI in staat om in korte tijd veel onderzoeksdata te verzamelen. Deze gegevens helpen het NFI bij het steeds efficiënter uitvoeren van forensisch DNA-onderzoek. Het NFI verwacht dat enkele honderden Lowlands-bezoekers aan de experimenten zullen deelnemen.

Oproep

Lowlands Science riep wetenschappers op voorstellen te doen voor onderzoek op het festival en daar werd ruimschoots gehoor aan gegeven. Tien partijen werden geselecteerd om deel te nemen. Het NFI is er daar één van.

Lowlands, BKB Het Campagnebureau, New Scientist, Nationale Wetenschapsagenda, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Het Herseninstituut maken Lowlands Science mogelijk.

Het festival vindt op 21, 22 en 23 augustus plaats in Biddinghuizen.