NFI bouwt krachtige forensische zoekmachine voor digitaal onderzoek

Het gemiddeld aantal digitale sporen dat onderzoekers in strafzaken aantreffen, verdubbelt elke vijftien maanden. Om deze groeiende hoeveelheden data snel en makkelijk doorzoekbaar te blijven maken, ontwikkelde het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de forensische zoekmachine Hansken. Op 13 oktober start de landelijke uitrol van Hansken bij de Nationale Politie.

Vanmiddag verrichten Dick Heerschop, Chief Information Officer van de Nationale Politie en Kees Möhring, directeur Externe Relaties van het NFI de officiële aftrap van de uitrol van de forensische software.

Snel en efficiënt

Met behulp van Hansken kan de politie digitaal forensisch onderzoek snel en efficiënt blijven uitvoeren. Het maakt niet uit of rechercheurs een aantal laptops of een heel serverpark moeten doorspitten. Alle in beslag genomen gegevens worden in Hansken gekopieerd. Vervolgens identificeert de software zoveel mogelijk sporen.

Door zijn opbouw is Hansken net als een zoekmachine in staat een enorme hoeveelheid data te herkennen en doorzoekbaar te maken. Dat is nodig want de gemiddelde hoeveelheid data die bijvoorbeeld in kinderpornozaken wordt aangetroffen, is gelijk aan een file van vijf kilometer vrachtwagens, volgeladen met dubbelzijdig bedrukt papier.

Rechercheurs kunnen de aangetroffen sporen vanachter hun eigen computer 24 uur per dag analyseren. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle tactisch en digitaal rechercheurs Hansken kunnen inzetten voor het doorzoeken van de verzamelde data.

[*_VIDEO_tcm:119-592140_*]

Opvolger van Xiraf

Hansken is de opvolger van Xiraf; de softwaretool die in 2006 als researchproject begon en in 2010 aan de Nationale Politie werd geleverd. Xiraf was de eerste forensische softwaretoepassing die het verwerken van in beslag genomen data automatiseerde. Maar wat Xiraf in 24 uur kon, doet Hansken in 30 minuten.

Met Xiraf werd het voor tactisch rechercheurs mogelijk om zelf de digitale sporen veilig te stellen. Voorheen waren de digitaal rechercheurs belast met het zoeken naar bewijs, terwijl de tactisch rechercheurs met hun zaakkennis gerichter kunnen zoeken naar sporen die relevant zijn voor hun zaak. De digitaal rechercheurs kregen door Xiraf meer tijd om de bewijswaarde van een spoor vast te stellen en nieuwe onderzoeksmethoden te ontwikkelen.

Toekomstbestendig

De huidige dienstverlening stelt andere eisen op het gebied van informatiebeveiliging dan voorheen en (privacy-) gevoelige informatie is daarom optimaal geborgd. Een team van IT-architecten, testers, softwareontwikkelaars en forensisch deskundigen van de afdeling Digitale Technologie van het NFI werkten twee jaar aan de ontwikkeling van Hansken. Hierbij werd nauw samengewerkt met de Nationale Politie.

Samenwerking

De Nationale Politie is de eerste de partner in de veiligheidsketen die met Hansken gaat werken. De verwachting is dat ook andere partners volgen. “Ik ben ontzettend trots dat een zo belangrijke partner als de Nationale Politie Hansken landelijk in gebruik neemt. Dat is een heel krachtig signaal. Een dergelijk partnership past ook bij de gezamenlijke wens van politie en NFI om de veiligheidsketen effectiever te maken en zo de veiligheid in Nederland te vergroten. Digitaal forensisch onderzoek is daarbij onmisbaar”, zegt Möhring.

Ook in buitenlandse zaken zal de forensische zoekmachine van het NFI ingezet kunnen worden. “Het groeiend aantal digitale sporen in strafzaken is wereldwijd een belangrijke ontwikkeling in het forensisch onderzoek. Meerdere landen hebben al interesse getoond in “Hansken, powered by NFI.”

Vernoemd naar olifant

De naam Hansken is afkomstig van een olifant die in de 17e eeuw in Nederland rondtoerde en in 1637 geschetst werd door Rembrandt van Rijn. De olifant staat – als grootste landdier ter wereld – symbool voor de enorme hoeveelheid data die het softwareplatform kan verwerken. Bovendien staan olifanten bekend om hun goede geheugen.