NFI-medewerkster aangehouden

Een 38-jarige medewerkster van het NFI is vandaag door de Rijksrecherche aangehouden. Zij wordt ervan verdacht bij haar afgenomen bloedmonsters te hebben gemanipuleerd om te verdoezelen dat zij met te veel alcohol op achter het stuur heeft gezeten.

De vrouw was in oktober 2016 en februari 2017 door de politie met haar auto langs de kant gezet waarna met een ademanalyseapparaat een blaastest bij haar was afgenomen. In beide gevallen gaven de apparaten aan dat zij te veel gedronken had om te mogen rijden. Bij deze gelegenheden vroeg de vrouw zelf om een tegenonderzoek.

Voor dat tegenonderzoek is bij haar bij deze incidenten bloed afgenomen. Dat werd in maart en april 2017 onderzocht door het NFI. De op dat moment onderzochte buisjes bloed gaven een onverklaarbare lagere waarde aan dan op grond van de uitslagen van de ademanalyseapparaten te verwachten viel.

Het resultaat is door het NFI gemeld aan het OM. Vervolgens werd een Rijksrecherche-onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat de vrouw vermoedelijk haar eigen bloedmonsters gemanipuleerd heeft. Daarop is zij vandaag aangehouden voor verhoor.

Tot op dit moment heeft de Rijksrecherche geen enkele aanwijzing dat de vrouw – buiten de monsters van haar eigen bloed - andere monsters zou hebben gemanipuleerd.

Het NFI heeft hoge kwaliteitseisen en het kwaliteitssysteem van het NFI is er op gericht om afwijkingen in het onderzoeksproces voortijdig te ontdekken en waar mogelijk te herstellen. In elke stap van het NFI-onderzoek zijn controlestappen ingebouwd om de kwaliteit te waarborgen. Dit controlesysteem heeft ook in deze zaak naar behoren gewerkt. Desalniettemin heeft het NFI aan de Inspectie Veiligheid en Justitie gevraagd om onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de kwetsbaarheid van de werkprocessen die direct verband houden met deze kwestie.

Het NFI heeft de medewerkster in afwachting van het verdere onderzoek geschorst.