NFI verwijst deel van secties door naar Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Met ingang van 10 oktober 2017 verwijst het NFI een beperkt aantal secties door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Het Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde van dit ziekenhuis gaat circa vijf tot tien secties per maand overnemen van het NFI. Politie en Openbaar Ministerie (OM) zijn akkoord met de doorverwijzing.

Het recent overlijden van een van de forensisch pathologen van het NFI in combinatie met het reeds bestaande capaciteitstekort bij Pathologie veroorzaakt de noodzaak tot doorverwijzen. Tevens stijgt het aantal secties.

Tijdelijke oplossing

Voor de korte termijn is het NFI in binnen- en buitenland op zoek gegaan naar een oplossing om met behoud van kwaliteit de continuïteit te waarborgen.

Het Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde van het UZA heeft al jaren ervaring met het uitvoeren van gerechtelijke secties voor de Belgische politie en OM. Het voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en beschikt over de capaciteit om het NFI te ontlasten. Het NFI heeft veel vertrouwen in de samenwerking.

Structurele oplossing

Als structurele oplossing voor het capaciteitstekort leidt het NFI twee nieuwe forensisch pathologen op, die in het voorjaar van 2017 bij het NFI in dienst zijn getreden. De verwachting is dat zij in 2018 hun opleiding afronden. Tot die tijd blijft de doorverwijzing naar Antwerpen van kracht.

Secties die NFI niet doorverwijst naar UZA

Er zijn een drietal typen secties die het NFI niet naar het UZA verwijst, vanwege de specifieke expertise die het NFI zelf op deze gebieden in huis heeft.

Dit zijn:

  • secties op minderjarigen (van >24 weken zwangerschapsduur tot 18 jaar)
  • secties op overledenen ten gevolge van duikongevallen
  • secties op overledenen ten gevolge van luchtvaartongevallen

Daarnaast worden de gerechtelijke secties die worden aangevraagd door de parketten Noord-Nederland en Noord-Holland vanwege de lange afstand tot Antwerpen ook niet doorverwezen.

Bieden van continuïteit en kwaliteit

Deze tijdelijke werkwijze leidt tot continuïteit in het uitvoeren van gerechtelijke secties in opdracht van OM zonder verder oplopende levertijden en met behoud van kwaliteit van expertise en dienstverlening.