Zeno Geradts unaniem gekozen tot President Elect AAFS

Tijdens de afgelopen conferentie van de American Academy of Forensic Sciences (AAFS) - van 19 tot 24 februari 2018 in Seattle - is Zeno Geradts gekozen tot President Elect. In die rol is hij samen met de huidige President de officiële representant voor de AAFS.

Na de conferentie in Baltimore (februari 2019) zal hij dan voor een jaar de President van de AAFS zijn. Waarna hij na de conferentie in Anaheim (februari 2020) automatisch Past President wordt.

Voor de conferentie in Anaheim is het thema Crossing Borders gekozen, mede ingegeven door een eerder bid op de conferentie van de IAFS in Amsterdam. Verder zal Zeno met de AAFS een International Educational Outreach Programma naar Brazilië (Brasilia en Sao Paolo) organiseren.

Tijdens dat bezoek in Brazilië wordt dan ook de zuster academie (Academia Brasiliera de Ciências Forenses) aangedaan waar met Braziliaanse overheid de ideeën vanuit Europa en Amerika voor het verder versterken van forensische wetenschap in Zuid Amerika zullen worden besproken. Aansluitend zal de conferentie interFORENSICS in Brasilia worden bezocht.

AAFS

Sinds 1948 mag de Academy een breed en divers gezelschap van gerenommeerde professionals tot haar leden rekenen. De ruim 6600 leden zijn verdeeld in elf secties, die het gehele speelveld van de forensische wetenschap bestrijken. Tot de leden van de Academy behoren artsen, advocaten, tandartsen, toxicologen, antropologen, documentonderzoekers, deskundigen op het gebied van digitaal bewijsmateriaal, psychiaters, fysici, ingenieurs, criminologen, onderwijsdeskundigen en anderen. Zij zijn afkomstig uit alle 50 Amerikaanse staten, Canada en 70 landen wereldwijd en zijn werkzaam in de forensische wetenschap. In veel gevallen geven ze ook les en voeren onderzoek uit op dit gebied.

Elke sectie biedt de mogelijkheid tot professionele ontwikkeling, persoonlijke contacten, onderscheidingen en erkenning. Veel secties brengen periodiek nieuwsbrieven en mailings uit waarmee hun leden op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen op hun vakgebied.

De AAFS is een professionele vereniging die zich toelegt op het toepassen van wetenschappelijke kennis in het recht en heeft zich gecommitteerd aan het bevorderen van onderwijs en het op een hoger plan brengen van de accuratesse, precisie en specificiteit in de forensische wetenschap. De Academy brengt daartoe het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Journal of Forensic Sciences en nieuwsbrieven uit, organiseert een jaarlijks wetenschapscongres, webinars en bijeenkomsten en zet aan tot actie en reactie met betrekking tot diverse relevante onderwerpen.

De AAFS biedt haar leden en aangesloten personen een vacaturesite, verwijzingen naar getuigen-deskundigen en wetenschappelijke referentiestudies. Als 's werelds meest vooraanstaande organisatie voor forensisch onderzoek fungeert de AAFS als uithangbord voor haar leden en is zij de spil bij het informeren van het grote publiek over het vak van forensisch wetenschapper.

Het jaarlijkse wetenschapscongres van de Academy vindt ieder jaar in februari plaats. De leden kunnen er ruim 800 wetenschappelijke presentaties bijwonen en deelnemen aan ontbijtseminars, workshops en andere speciale evenementen. De jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst brengt specialisten samen die er de meest recente informatie, onderzoeksresultaten en updates kunnen presenteren in deze steeds uitdijende tak van wetenschap.

Meer informatie op www.aafs.org