Directeur NFI vertrekt voortijdig

Op 5 juli jl. heeft de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid een melding ontvangen dat de ad interim directeur van het NFI zich in zijn rol als werkgever mogelijk onvoldoende integer heeft gedragen.  De secretaris-generaal heeft naar aanleiding van deze melding een onderzoek ingesteld. 

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het handelen van de algemeen directeur ad interim niet in overeenstemming is geweest met de gedragsregels die zijn vastgesteld in de Gedragscode Integriteit Rijk ten aanzien van privérelaties op het werk. Op basis van de conclusies van de commissie heeft de interim directeur besloten om zijn functie neer te leggen. De contractuele relatie zal met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Omdat het contract met de ad interim directeur al binnen enkele maanden zou aflopen en de aanstellingsprocedure van een (nieuwe) directeur reeds in de afrondende fase is, heeft dit geen gevolgen voor de continuïteit van het werk van de  NFI. Tot het aantreden van de nieuwe directeur zal Ronald Baarends, het huidige divisiehoofd bedrijfsvoering bij het NFI, de functie tijdelijk waarnemen.

Bron: ministerie van Justitie en Veiligheid