Onderzoekscommissie rapporteert n.a.v. interne melding NFI

Het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie MIT is vandaag aan de Secretaris-Generaal (SG) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) aangeboden. De commissie is door de SG ingesteld naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand bij de uitvoering van de onderzoeksmethode Micro-analyse Invasieve Trauma’s (MIT) door het NFI. De commissie heeft onderzocht of de melding gegrond is. 

Lees hier het rapport van de Onderzoekscommissie MIT.

De commissie heeft geen aanleiding gevonden om te twijfelen aan de forensische conclusies van de onderzochte NFI-rapporten. 

Het NFI heeft uiteraard volledig meegewerkt aan het onderzoek. De eerste reactie geeft de minister in een ‘beleidsreactie’ die samen met het rapport naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierin staat ook beschreven wat het NFI al aan verbetermaatregelen in gang heeft gezet. 

De  aanbevelingen van de commissie zullen worden geïmplementeerd met behulp van het verbeterprogramma NFI next. Daartoe wordt een actielijn ‘kwaliteit’ toegevoegd.