Eerste rapport visitatiecommissie verschenen

Maandag 1 juli is het eerste rapport van de visitatiecommissie onder leiding van mevrouw mr. W. Sorgdrager verschenen over de voortgang van het verbetertraject van het NFI. Het rapport is door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer. In de bijlagen onder dit bericht tref je dit rapport aan. In 2020 en 2021 worden een tweede en derde rapportage verwacht.