NFI versnelt DNA-analyse veroordeelden

De afdeling Biologische Sporen (BiS) van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) versnelde in 2019 het onderzoek aan DNA-materiaal van veroordeelden. In 2019 was in de Service Level Agreement (SLA) een levertijd van 19 dagen opgenomen voor dit onderzoek. In 2020 is de levertijd in de SLA gedaald naar 14 dagen.

Als de rechter iemand veroordeelt voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, dan moet de veroordeelde verplicht DNA (wangslijmvlies) afstaan. Het gaat hierbij doorgaans om misdrijven waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat.

Het afgenomen wangslijmvlies gaat naar het NFI, dat het DNA-profiel vervaardigt en opneemt in de Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken. Het NFI voert dit onderzoek gemiddeld 22.000 keer per jaar uit.

Door geautomatiseerde controle vervalt wachttijd

BiS realiseerde de versnelling door een combinatie van factoren. Waar vóór 2019 twee analisten onafhankelijk van elkaar de kwaliteitscontrole en analyse van de ruwe data uitvoerden, is het proces nu geoptimaliseerd. De wachttijd tussen de werkzaamheden van de twee analisten vervalt door de introductie van een geautomatiseerde controle.

Versnelling door nieuwe DNA-afnameset

Daarnaast zorgde de ingebruikname van de ‘nieuwe’ DNA-afnameset in combinatie met een nieuwe DNA-profileringskit voor een behoorlijke versnelling. De verwerking van deze set op het laboratorium gaat sneller, doordat de nieuwe set o.a. een tijdrovende stap bij DNA-isolatie overbodig maakte.

Deze ‘nieuwe’ afnameset is voor het eerst gebruikt in het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak Nicky verstappen in 2018. Sins 1 januari 2019 zetten politie en NFI deze nieuwe manier van DNA-afname breed in.

Speerpunt

Versnelling blijft ook in 2020 hét speerpunt voor het NFI.