NFI werkt wachttijd weg tussen labonderzoek en DNA-rapportage

De levertijd van DNA-onderzoek  van sporenonderzoek tot en met rapportage is van maximaal 63 dagen in de SLA gedaald naar maximaal 49 dagen. Deze verkorting is gerealiseerd door binnen de divisie Biologische Sporen (BiS) in de laatste maanden van 2019 de beschikbare tijd anders in te vullen.

Bij BiS volgden het labonderzoek en de interpretatie en rapportage van de DNA-resultaten elkaar lange tijd niet direct op. Door een constante hoge werkvoorraad hielden de DNA-deskundigen het tempo van de labonderzoekers niet bij. De onderzoeksresultaten waren wel bekend, maar de interpretatie en rapportage konden niet meteen plaatsvinden.

De uitdaging was om de wachttijd tussen de twee onderzoekstappen weg te werken. Dat is nu gelukt.

Beschikbare capaciteit volledig benut

De beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van een DNA-onderzoek inclusief sporenonderzoek (product HBS007), benutten politie en Openbaar Ministerie (OM) maandelijks volledig. BiS voert 1.572 van deze onderzoeken per jaar uit.

Schommeling in aanvraag andere producten bood kansen

In het aantal aanvragen dat BiS voor andere type onderzoeken ontvangt, zitten maandelijks meer schommelingen. Wanneer politie en OM de capaciteit van een ander type onderzoek in de laatste maanden van 2019 niet volledig benutten, besteedden de DNA-deskundigen al deze tijd aan het schrijven van rapportages en daarmee aan het wegwerken van de werkvoorraad.

Minder tijdsdruk

BiS verminderde de werkvoorraad tussen labonderzoek en rapportage naar een gezond niveau. De nieuwe situatie brengt een andere manier van werken met zich mee. Het is wennen dat deadlines nu verder weg zijn. Ze waren altijd heel dichtbij, wat de nodige stress opleverde. Er is nu lucht om meer tijd aan innovatie en deskundigheidsbevordering te besteden.