Uitwisseling DNA-profielen met Ierland

Nederland en Ierland zijn in februari 2020 gestart met het onderling vergelijken van DNA-profielen uit hun databank voor strafzaken.

De eerste uitwisseling leverde 10 matches op tussen sporen uit Ierland en Nederlandse personen, en 11 matches tussen DNA-profielen van sporen in de Nederlandse DNA-databank en personen uit de databank van Ierland.

DNA profiel
Beeld: Nederlands Forensisch Instituut

Vijfentwintig landen

Nederland wisselt nu dagelijks met 25 landen in Europa DNA-profielen uit. Griekenland en Italië zijn de enige Prümlanden die nog niet automatisch deze profielen uitwisselen. Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland mogen ook meedoen, maar zijn nog niet actief.

Uitwisseling VK onzeker

Met het Verenigd Koninkrijk (VK) worden nu ook dagelijks DNA-profielen uitgewisseld, maar het is niet zeker of dat in de toekomst ook nog zo zal zijn.

Het VK is sinds 1 februari 2020 geen lid meer van de Europese Unie. Daarmee is een terugtredingsakkoord in werking getreden en is er nu sprake een overgangsperiode. Alle EU-wetten en regels blijven voor het VK tot uiterlijk 31 december van toepassing 2020, dus ook de Prüm-wetgeving.

Deze termijn zou met maximaal 2 jaar verlengd kunnen worden, maar dan moet het VK die verlenging wel vóór 1 juli as. aanvragen.

Mogelijk stopt uitwisseling VK eerder

Bij de goedkeuring van de uitwisseling van DNA-profielen met het VK heeft de Europese Commissie een voorbehoud gemaakt. Ondanks dat het volgens de Prüm wetgeving verplicht is om verdachten met elkaar uit te wisselen, doet het VK dit tot op heden niet. Het VK heeft een jaar de tijd gekregen om dit alsnog te regelen.

Als dat niet voor 15 juni 2020 gebeurt is, treedt er een periode van 3 maanden in werking waarin de EU zou kunnen beslissen om de uitwisseling van DNA-data met het VK stop te zetten.

Dat zou kunnen betekenen dat de uitwisseling van DNA-profielen nog eerder stopt dan per 31 december dit jaar.