Maatregelen NFI naar aanleiding van coronavirus

De maatregelen van Rijksoverheid om verdere uitbreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, raken iedereen, ook het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het zaaksonderzoek en de gezondheid van onze medewerkers hebben de hoogste prioriteit.

Met een minimale bezetting proberen we een zo veilig mogelijke werkomgeving te realiseren, waarmee we de continuïteit van ons werk niet alleen nu maar ook in de nabije toekomst willen veiligstellen. Dit heeft impact. 

Focus op onderzoek in zwaardere zaken

We richten ons, geheel in lijn met de prioritering van politie en Openbaar Ministerie (OM), alleen nog op zwaardere zaken waarbij sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers, zeden en de aanhoudingen op heterdaad.

Continuïteit van geprioriteerde zaken

De afspraken die het NFI jaarlijks maakt met politie en OM over het aantal uit te voeren onderzoeken en de levertijden hiervan, passen we zo flexibel mogelijk aan op de gewijzigde instroom én de personele capaciteit. In goed overleg met politie en OM dragen we zorg voor continuïteit van deze geprioriteerde zaken. 

Nauw contact met politie, OM en ministerie Justitie en Veiligheid

Het NFI onderhoudt nauw contact met politie, OM en het ministerie van Justitie en Veiligheid over de instroom van zaken, eventuele knelpunten en of we die kunnen wegnemen.

Aanwezigheid in NFI-gebouw

De medewerkers die geen gezondheidsklachten hebben, bij wie de prive-omstandigheden het toelaten en die zaakwerk uitvoeren dat alleen in het NFI-gebouw kan plaatsvinden, zijn daar aan het werk. Denk hierbij aan de onderzoekers in onze laboratoria en de forensisch pathologen en hun assistenten die de secties uitvoeren. NFI-medewerkers die thuis kunnen werken, werken thuis.

Uitstellen deel werkzaamheden innovatie en kennisoverdracht

Werkzaamheden in het kader van innovatie en kennisoverdracht stellen we - indien medewerkers die niet thuis kunnen uitvoeren - uit.

Forensisch onderzoek borgen

Het NFI streeft ernaar ook in deze lastige periode te blijven voldoen aan de behoefte aan forensisch onderzoek. In goed overleg met OM en politie zet het NFI de beperkte capaciteit zo doelmatig mogelijk in om zo de samenleving van dienst te zijn.