NFI versterkt online kennisuitwisseling

Kennisuitwisseling in het forensische domein is juist in deze tijden van groot belang. Daarom intensiveert het NFI de online beschikbaarheid van informatie. Veel informatie is voor cursisten al via een digitale leeromgeving benaderbaar.

Beeld: Gebouw van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aan de Laan van Ypenburg in Den Haag.

Daarnaast verzorgen medewerkers van het NFI ook afstandsonderwijs voor b.v. de magistratuur, de politie en universiteiten. En het online platform MijnNFI ontwikkelt zich tot een steeds belangrijker kennisbron voor professionals: daar is steeds meer relevante en gevalideerde informatie te vinden, in de vorm van o.a. webcollege’s, animaties en infographics.

Een paar voorbeelden (inloggen in Mijn NFI nodig):

  • In een animatie wordt uitgelegd waarmee en hoe de NFI Frontoffice jou kan helpen.
  • Bij TOX111: Alcohol, drugs, genees- en bestrijdingsmiddelen in lichaamsvloeistoffen, staan twee webcollege’s over bedwelmingen bij zedenzaken.
  • Bij ANT201: Forensisch-antropologisch onderzoek, worden in een podcast de werkzaamheden van de forensisch antropoloog uitgelegd en waarvoor deze deskundigheid allemaal ingezet kan worden.
  • Bij HBS209: DNA-vervolgonderzoeken, wordt in een webcollege het onderwerp ‘contextinformatie voor DNA’ toegelicht.

Er wordt op dit moment hard gewerkt om van MijnNFI dé forensische online kennisbron te maken. Daarvoor zijn diverse multimediale middelen in voorbereiding over b.v. forensische archeologie, het sectieproces, nut en noodzaak van een sectie, waar je het beste DNA in auto’s kan bemonsteren, de waarde van forensische antropologie, contextinformatie bij de evaluatie van onderzoeksresultaten en kwantitatief onderzoek naar verdovende middelen. Er wordt nog gekeken hoe deze informatie beschikbaar gesteld kan worden zonder dat een inlog nodig is voor Mijn NFI.

Contact

Heb je een kennisvraag waarop je het antwoord niet kan vinden? Heb je een tip over de kennisproducten? Deskundigheidsbevordering (deskundigheidsbevordering@nfi.nl) en Edwin Molenbeek (e.molenbeek@nfi.nl) vernemen het graag! Of gebruik het contactformulier Deskundigheidsbevordering.