Opsporingsdiensten ontwikkelen Hansken samen verder

Het data-analyseplatform Hansken, dat in strafrechtelijke onderzoeken wordt toegepast voor het inzichtelijk en toegankelijk maken van grote hoeveelheden digitale data, wordt opengesteld voor diverse opsporingsdiensten. Hiertoe is op maandag 22 juni door de partners een samenwerkingsovereenkomst getekend bij het Nederlands Forensisch Instituut, dat Hansken heeft ontwikkeld.

De samenwerking is een belangrijke stap in het verder optimaliseren van het platform omdat dit onder meer kennisdeling en verdere innovatie mogelijk maakt.

Zware georganiseerde misdaad

Hansken heeft zijn waarde al in honderden onderzoeken, onder meer naar zware georganiseerde misdaad, bewezen. Een bekend voorbeeld is de zogeheten Ennetcom-zaak waarin de miljoenen – door OM in beslaggenomen berichten – met behulp van Hansken werden doorzocht. Het forensisch cyberplatform levert de opsporing vooral grote tijdswinst op doordat het grote hoeveelheden data van in beslaggenomen computers, telefoons of hardeschijven inzichtelijk en snel doorzoekbaar maakt.

Krachten bundelen

De hoeveelheid data en de verscheidenheid aan informatiesoorten worden bovendien steeds groter en complexer. Om die reden is het waardevol om de kennis en ontwikkelkracht van verschillende opsporingsdiensten te bundelen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, FIOD, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationale Politie gaan de komende jaren samen Hansken doorontwikkelen. 

Niet alleen nationaal is grote belangstelling voor Hansken, ook vanuit het buitenland is er interesse om gebruik te maken van het forensische platform met als doel om ook grensoverschrijdend kennis te delen en innovaties mogelijk te maken.