Titia Sijen bijzonder hoogleraar Forensische Humane Biologie

Nadat het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming, is Titia op 15 juni door de Stichting Leerstoel Criminalistiek officieel benoemd tot bijzonder hoogleraar. Deze benoeming is voor een periode van vijf jaar, de leerstoel is gevestigd door het NFI.

Prof. Titia Sijen is werkzaam bij het NFI en zal daarnaast voor één dag in de week bij de UvA werkzaam zijn bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). Het Instituut waar prof. Sijen aan verbonden is, is het SILS (Swammerdam Insitute for Life Sciences).

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Gillissen / UvA
Prof. Titia Sijen

DNA-onderzoek belangrijk speerpunt

Het Forensisch Onderzoek bevindt zich in een dynamische fase. Steeds vaker wordt bij de bewijsvoering in strafzaken beroep gedaan op objectief wetenschappelijk onderzoek en krijgt het een steeds belangrijker rol bij de opsporing.

Dit vraagt om hoog opgeleide forensische experts en een verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en het forensisch zaakonderzoek. Deeltijd Hoogleraarschappen bij Nederlandse universiteiten, gefinancierd door het NFI, zijn één van de mogelijkheden om deze verbinding tot stand te brengen. Zowel SILS als het NFI zien het forensisch humaan DNA-onderzoek als belangrijk speerpunt binnen de NFI-UvA samenwerking in de forensische wetenschap en het forensisch onderwijs.

Samenwerkingsverband NFI en UvA

Al ruim tien jaar zijn tussen de UvA en het NFI intensieve contacten om gezamenlijk onderzoek te doen en onderwijs te bieden. Eind 2006 heeft deze samenwerking geresulteerd in een convenant en het NFI is primaire partner geworden binnen het Co van Ledden Hulzebosch Centrum (CLHC). Deze samenwerkingsverbanden hebben als doel een omgeving te creëren waarin academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en de implementatie daarvan op het gebied van de Forensische Wetenschappen op nationaal niveau wordt gestimuleerd en op internationaal niveau wordt bedreven.

Een belangrijk speerpunt hierin is het forensisch DNA onderzoek. Juist in dit vakgebied willen SILS en NFI op wetenschappelijke ontwikkelingen inspelen. De afgelopen 10 jaar hebben UvA en NFI zich met succes ingezet via de leerstoel Forensische Biologie. Nu de prioriteit is gelegd op uitsluitend humane forensische biologische sporen, is de leerstoel overgegaan naar SILS en is Titia een uitstekende kandidate om deze verbinding goed vorm te gaan geven.

We feliciteren Titia met haar benoeming, en wensen haar veel succes!