Internationaal project bundelt krachten in stijd tegen georganiseerde misdaad

Verschillende internationale universiteiten, politiediensten en bedrijven slaan de handen ineen in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Dit doen zij binnen het project Roxanne, dat drie jaar zal lopen. Het belangrijkste doel van het internationale samenwerkingsverband is om diverse technologieën te combineren tot één eindproduct om zo de opsporing verder te helpen. Ook het NFI participeert in dit project, dat in september is gestart.

Alle deelnemende partijen brengen kennis en technologieën in die gecombineerd moeten resulteren in een analyseplatform waar de politie mee kan werken.  Hoe dit er precies uit komt te zien, moet de komende twee jaar vorm krijgen.

Sporen van communicatie

Kansen om criminelen en criminele netwerken te identificeren, liggen vaak in de sporen die hun communicatie achterlaat, vertelt Wauter Bosma werkzaam bij de afdeling Forensische Big Data Analyse (FBDA) van het NFI. “Daar zijn veel van onze technieken op gericht, bijvoorbeeld bij het deskundigheidsgebied forensisch spraakonderzoek van het NFI. Deskundigen luisteren secuur naar de klank van een stem en naar opvallende stopwoordjes. Wie spreekt er op een opname? Wat wordt er gezegd? Wie staat in contact met wie? NFI- deskundigen luisteren zelf naar audiofragmenten, maar ze hebben recent ook een interessante techniek ontwikkeld waardoor forensische sprekervergelijking deels is geautomatiseerd.”

Ook mobiele telefoons laten interessante sporen achter die de politie kunnen helpen om een verdachte aan een delict-gerelateerde telefoon te linken. Bijvoorbeeld door de locatiegegevens te analyseren en door gebruik te maken van data van zendmasten. Lees meer over de methode van het team Forensische Big Data Analyse.

Vertaling forensisch domein

Zo brengt elke partner binnen Roxanne eigen kennis en technologieën in. “We hebben als NFI al veel kennis in huis. Toch kijken we of er naast die technieken andere interessante technologieën in de reguliere wetenschap te vinden zijn die we kunnen vertalen naar het forensische domein. Ook kijken we of we bestaande technieken kunnen verbeteren”, laat Eleni Sergidou, PhD-student werkzaam bij het NFI weten.

De betrokken partijen binnen Roxanne hopen over drie jaar met elkaar analyseplatform op te leveren dat de politie helpt bij hun complexe taak om internationale criminele netwerken te ontrafelen.  “Hoe steekt een organisatie in elkaar? Welke individuen zijn in contact met elkaar? Wie is belangrijk en wie heeft welke rol binnen een organisatie? Om va adequaat in te kunnen grijpen, is het belangrijk om inzicht te hebben in de structuur en rolverdeling binnen een crimineel netwerk. Om een organisatie te treffen, is het soms effectiever om de zogenoemde facilitators zoals leveranciers van auto’s, wapens of juist degene met technische kennis eruit te halen in plaats van de leiding ”, illustreert Bosma het belang van dit project.

Wensen en eisen politie

Het NFI  haalde voor dit project waardevolle  input op bij politieorganisaties. Die moeten uiteindelijk met de tool gaan werken waardoor juist hun wensen en eisen goed vertegenwoordigd moeten zijn in het eindproduct. 

Uniek aan dit project is dat bestaande en nieuwe technologieën gecombineerd worden om zo criminele netwerken nauwkeuriger in kaart te brengen en tot sterkere conclusies te kunnen komen in strafrechtelijke onderzoeken tegen de internationale, georganiseerde misdaad.