Tientallen ICT-specialisten uit 8 landen op eerste ‘Hansken Community dag’

Internationaal kennis en ervaring uitwisselen met tientallen (toekomstige) gebruikers van de digitale zoekmachine Hansken. Dat gebeurde op de eerste ‘Hansken community dag’,  die het NFI organiseerde op 9 en 10 december.  Hansken is door het NFI ontwikkeld en steeds meer organisaties in verschillende landen maken gebruik van de zoekmachine. Zoals bijvoorbeeld de politie in Noorwegen en Spanje. Ruim 100 deelnemers uit acht verschillende landen namen deel aan het online event.

Met Hansken kunnen snel grote hoeveelheden digitale data worden doorzocht. Opsporingsdiensten kunnen zo grote hoeveelheden in beslag genomen data van criminelen doorzoeken. Er is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van Hansken voor het doorzoeken van in beslag genomen data van Encrochat, de chatdienst waar veel criminelen gebruik van maakten, omdat ze dachten dat de politie die berichten niet kon onderscheppen.

‘Met elkaar maken we Hansken nog beter’

De community is belangrijk voor het blijvende succes van Hansken. “Hansken kan je zien als een soort digitaal bedrijf, maar dan zonder winstoogmerk,” zegt Hans Henseler van het NFI, één van de organisatoren van de community,: “De techniek blijft in ontwikkeling. Er komen steeds andere apps en mogelijkheden. Nu Encrochat gekraakt is, ontwikkelen criminelen weer nieuwe mogelijkheden om uit het zicht van politie en justitie te blijven. Hansken moet zich dus ook blijven ontwikkelen. Dat kunnen wij niet alleen. Daarbij kunnen we hulp gebruiken.” Daar is nu juist die community voor. “Aan de community nam onder andere een Noorse universiteit -de NTNU- deel,” vertelt Dion Varossieau: “Zij gaan nieuwe tools ontwikkelen die de Noorse politie kan helpen met opsporing. Daar kunnen wij ook weer van leren”. Hans vult aan: “Als we elkaar beter weten te vinden wordt Hansken uiteindelijk ook beter. Wij hebben in het begin veel mensen opgeleid. Andere organisaties gaan ook mensen opleiden en wij kunnen ook weer leren van hun Research & Development”.

Digitale deelname vanuit de huiskamer

De tientallen deelnemers van in totaal 23 organisaties uit de Verenigde Staten, België, Australië, Spanje, Duitsland, Noorwegen, Groot-Brittannië en Nederland namen digitaal deel aan de community. “Dit was de eerste keer dat we het deden en we hadden niet gedacht dat er zo veel mensen zouden aansluiten en dat ze ook zulke inhoudelijke vragen zouden stellen. Wat mij betreft was het een groot succes,” zegt Dion. “Het mooie van digitale conferenties is dat deelnemers makkelijk en laagdrempelig kunnen meedoen.” Dat deden de meesten vanuit huis, net zoals Hans en Dion ook deden.

Verschillende webinars en workshops

Een groot aantal NFI’ers heeft via webinars bijdragen geleverd aan de dag. Ze vertelden over de Hansken Product vision, Collaboration in the community, Hansken forensic knowledge and Extraction plugins, en Hansken training materials. The National Police uit de UK (NPCC) heeft gesproken over de geschreven National Digital Forensic Science Strategy. De technische universiteit in Noorwegen (NTNU) vertelde iets over hun visie op de samenwerking binnen de Hansken community.

Inspirerend

De betrokkenheid van deelnemers bij de workshop was groot. Via Discord – een group-chatting-platform dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor gamers- konden de deelnemers  elkaar makkelijk vinden. “Tijdens de workshop.py kregen we heel inhoudelijke vragen van softwareontwikkelaars die tegen Hansken aan konden scripten. .De diepgang van de vragen en het enthousiasme van de deelnemers was inspirerend,” aldus Dion. De ‘Hansken community Discord’-omgeving blijf ook open staan zodat we daar informatie kunnen delen en de deelnemers elkaar makkelijk kunnen vinden.

Volgende Hansken Community dag

Het NFI wil in de toekomst meer Hansken community dagen  gaan organiseren. De volgende Hansken community dag wordt gehouden op 24 en 25 maart. “Nu is het steeds digitaal,” vertelt Dion: “Wanneer het weer mogelijk is willen we de conferentie zowel digitaal als fysiek gaan organiseren, zodat we ook tijd hebben voor sociale ontmoetingen. Het zou mooi zijn wanneer steeds een andere partnerde organisatie van een Hanksen community op zich neemt.”