NFI breidt uit met nieuw forensisch vakgebied FSBDA

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een nieuw deskundigheidsgebied in huis: Forensische Statistiek en Big Data Analyse (FSBDA). FSBDA bestaat uit twee specialisatierichtingen: Forensische Statistiek & Methodologie (FSM) en Forensische Big Data Analyse (FBDA). Het NFI is het eerste forensisch instituut in Europa, dat de twee specialisaties samenvoegt.

FSM is een breed vakgebied waarbij statistiek, kansrekening en methodologie worden toegepast op forensisch onderzoek. FBDA richt zich op technieken voor intelligente data-analyse om specifieke informatie te halen uit grote hoeveelheden digitale gegevens.

Forensische Big Data Analyse

Wat doet FSBDA?

FSBDA houdt zich bezig met de toepassing van statistiek, machine learning, kansrekening en methodologie op forensisch onderzoek. Centraal hierbij staat het redeneren met en het kwantificeren van waarschijnlijkheden. Het deskundigheidsgebied omvat de verzameling, verwerking, analyse en interpretatie van gegevens. De deskundige maakt hierbij gebruik van statistiek, kunstmatige intelligentie en big data analyse. “We maken een product op maat. Iedere zaak vereist tools die wij zelf ontwikkelen voor de specifieke data en onderzoeksvraag. Naast het uitvoeren van zaakonderzoek doen we ook research en development om de ontwikkelde tools ‘state of the art’ te houden”, aldus Lisanne van Dijk, teamleider FSBDA.

Steeds vaker spelen gegevens uit het digitale domein een belangrijke rol bij strafrechtelijke onderzoeken. Voorbeelden daarvan zijn data van telecomproviders of van kentekencamera’s. Maar het kan ook gaan om de volledige inhoud van een mailbox of van een digitale database van fysieke sporen, zoals vingersporen of kruitsporen. Het gaat vaak om grote bestanden met veel data. Deze gegevens bevatten soms bewijs dat rechters kan helpen om tot een oordeel te komen. FSBDA zorgt voor de forensische interpretatie en evaluatie van deze data. Omdat FSBDA niet gebonden is aan een forensisch domein werkt het samen met domeinexperts die de vakinhoudelijke kennis inbrengen. Enkele voorbeelden van onderzoeksvragen waar FSBDA mee recentelijk aan de slag is gegaan: wat is de kans dat deze brand is aangestoken? Heeft de verdachte deze telefoon gebruikt? Wie is de auteur van deze e-mail?

Uniek in Europa

FBDA wordt vaak bij opsporingsonderzoek gebruikt. “Het feit dat het NFI big data analyse in huis heeft is al bijzonder. In andere Europese landen houdt de politie zich bezig met big data analyse en niet de forensisch instituten”, licht Van Dijk toe. FSM wordt per definitie toegepast bij het berekenen van bewijskracht. Door het samenvoegen van deze twee gebieden, speelt (big) data analyse steeds vaker een belangrijke rol in de bewijswaardering.

De samenvoeging van FSM en FBDA tot FSBDA is uniek. Het NFI is het eerste Europees forensisch instituut dat deze twee specialisatierichtingen als één deskundigheidsgebied aanbiedt. Steeds meer Europese landen delen kennis en technieken op forensisch gebied met elkaar. Van Dijk verwacht dan ook dat FSBDA in de toekomst onderzoekaanvragen zal krijgen uit andere landen.

Meerwaarde

Voorheen klopten politie en het OM soms bij FSM en soms bij FBDA met een onderzoekaanvraag. Het was niet altijd duidelijk voor hen welk team het beste aan de slag kon met hun vragen. FSBDA brengt het beste van de twee vakgebieden samen: de kracht van statistische berekeningen en de moderne tools van big data analyse. Voor Marjan Sjerps, deskundige op het gebied van FSM, is deze samenvoeging dan ook erg logisch omdat er een duidelijke overlap is tussen FSM en FBDA. “Of je nou big of small data analyseert, er zit altijd een statistische component aan. Je kijkt allebei naar dezelfde dingen, maar wel met een net iets andere blik. Hierdoor kun je elkaar aanvullen en op sommige terreinen versterken”.

Toonaangevend

Het NFI is wereldwijd een toonaangevend instituut en heeft nu met FSBDA ruim veertig deskundigheidsgebieden onder één dak. Bijna alle forensische disciplines zijn aanwezig. Voorbeelden van deze onderzoeksgebieden zijn o.a. pathologie, toxicologie, chemisch onderzoek, explosieven, wapens, milieu, verkeer, digitale technologie, biometrie en DNA. In complexe zaken waar meerdere disciplines betrokken zijn, doet het NFI multidisciplinair onderzoek.