NFI-arts bij benefietwebinar voor Centrum Seksueel Geweld

Ongeveer 200 meldingen van seksueel misbruik per jaar. Dat is het aantal meldingen die het NFI onderzoekt bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Het CSG krijgt echter veel meer meldingen, maar vaak komen die meldingen te laat binnen om nog sporenonderzoek te kunnen doen. De drempel voor slachtoffers is te hoog om met hun verhaal naar buiten te treden en hulp te zoeken. Op 9 april wordt daarom een benefietwebinar georganiseerd om geld in te zamelen voor het ontwikkelen van een voorlichtingsvideo voor het CSG. Tijdens het webinar leggen verschillende experts de multidisciplinaire aanpak bij een aanmelding bij het CSG uit.

Aan de hand van een fictieve casus lopen onder andere een zedenrechercheur, een psycholoog en een forensisch verpleegkundige het hele zedenonderzoek door. NFI Forensisch arts voor kinderen, Wouter Karst, legt tijdens het webinar uit hoe het sporenonderzoek bij jonge kinderen in zijn werk gaat en op welke manier dit zo kindvriendelijk mogelijk verloopt.

Voorlichtingsvideo

Het benefietwebinar heeft als doel om geld op te halen voor het ontwikkelen van een voorlichtingsvideo. Hiermee wil het CSG jonge slachtoffers stimuleren om hulp te zoeken na seksueel geweld. Het is namelijk van groot belang dat slachtoffers hulp krijgen en dat het zedenonderzoek snel na het misbruik plaatsvindt. Dit om zo goed mogelijk sporenonderzoek te doen.

“Helaas zien we vaak dat de drempel te hoog is voor slachtoffers om ermee naar buiten te komen, omdat ze niet precies weten wat er na de melding gebeurt”, aldus Karst. Bovendien is het heel belangrijk dat het zedenonderzoek binnen de eerste zeven dagen na het misbruik plaatsvindt. Hoe eerder het slachtoffer onderzocht wordt, hoe groter de kans om forensisch bewijsmateriaal aan te treffen. Daarnaast zijn er ook medische voordelen van een melding in een vroeg stadium. Denk daarbij aan het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen, maar ook aan het voorkomen van een ongewenste zwangerschap. 

Veilige omgeving

Het CSG is een samenwerkingsverband waarbij de forensische disciplines samen werken met medische en psychologische disciplines. Elk slachtoffer dat een melding doet, hoeft maar één keer het verhaal te doen in dat acute stadium en maar één keer onderzocht te worden door de forensische arts. Alle disciplines werken samen aan een melding. Ze zorgen ervoor dat relevante informatie  gedeeld wordt met de andere disciplines.

Het eerste doel van het CSG is het creëren van een veilige omgeving. “Veel mensen  denken dat de acute zedenonderzoeken heel heftig zijn voor de slachtoffers van misbruik, zeker bij kinderen. Maar wij doen het juist op een heel kindvriendelijke manier en we doen onze uiterste best dat kinderen daarna weer lachend de onderzoeksruimte verlaten”, vertelt Karst.

Omdat het NFI sinds 2014 alle jonge slachtoffers tot en met 15 jaar oud onderzoekt, is het team hierin gespecialiseerd. Bij het NFI werken zeven forensische artsen die bevoegd zijn om met kinderen te werken. Zij hebben de nodige scholing en toetsing om dit onderzoek op een veilige en kindvriendelijke manier te doen. “Zowel justitie als politie is blij dat het NFI dit nu doet. Het is een taak waar we veel waardering voor krijgen. En het is ook heel dankbaar werk. We zien gelukkig veel dankbaarheid na de onderzoeken”.

Snel melden

Het heeft veel meerwaarde om snel na het misbruik een melding te doen bij het CSG. Dat is de belangrijkste boodschap van het webinar en de voorlichtingsvideo. “Aan de ene kant gebeurt het onderzoek in een kindvriendelijke veilige setting. Dat is veel minder heftig dan je vaak op televisie ziet. De slachtoffers zijn van a tot z degenen die bepalen wat er gebeurt en wat er vooral ook niet gebeurt”, licht Karst toe. “Aan de andere kant, is het erg belangrijk dat de slachtoffers snel onderzocht worden. Want hoe eerder je komt, hoe groter de kans dat er bewijsmateriaal te vinden is”.

Het webinar is op 9 april tussen 12.00 en 13.00 en kost €20 per persoon.

Meer weten over het werk van het Centrum Seksueel Geweld? Bezoek de website van het CSG.

Meer weten over het benefietwebinar? Bezoek de pagina van het CSG over de webinar.