Didier Meuwly ontvangt prijs voor zijn bijdrage aan internationale forensische wetenschap

Forensisch wetenschapper Didier Meuwly – als Principal Scientist verbonden aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Twente- heeft tijdens de conferentie van de European Academy of Forensic Science (EAFS) in Stockholm de ‘Distinguished Forensic Scientist Award’ ontvangen. De prijs is bedoeld om personen te eren die uitmuntend wetenschappelijk werk hebben verricht in de forensische wetenschap. Didier Meuwly ontving de prijs uit handen van Christina Bertler, de voorzitter van The European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI).

Didier Meuwly heeft als deskundigheid biometrische sporen, zoals bijvoorbeeld sprekerherkenning, gezichtsherkenning en vingerafdrukken. Hij is gespecialiseerd in het geautomatiseerd op juiste wijze omgaan met kenmerken van de mens, zoals de stem, het gelaat, de iris. Dat zijn van oudsher gebieden waar de menselijke observaties belangrijk zijn. Computers en artificial intelligence (AI) kunnen helpen om de onderscheidende waarde van de in het spoor aangetroffen kenmerken in te schatten. Op basis van deze inschatting kan de bewijskracht worden berekend bij sporen met minder dan 10 kenmerken. Zijn aanpak met AI-algoritmen wordt inmiddels gebruikt in meerdere forensische deskundigheidsgebieden. Meuwly verdeelt zijn expertise momenteel tussen het NFI en de Universiteit Twente, waar hij de leerstoel bekleedt van forensische biometrie. Bij het NFI is hij werkzaam als principal scientist, een senior wetenschapper met een brede, generalistische kijk op de wetenschappelijke koers die het NFI moet varen.

Unaniem

Het ENFSI-bestuur verkoos Didier Meuwly unaniem als winnaar van de ENFSI Distinguished Forensic Scientist Award, vanwege zijn bijdrage aan de internationale forensische wetenschap. Hij werd bij ENFSI voorgedragen voor de prijs door Annemieke de Vries, directeur Wetenschap en Technologie van het NFI. “Didier is niet alleen vakinhoudelijk een uitmuntende expert met een goed ontwikkeld gevoel voor innovatie, hij zet zich ook in om het forensisch onderzoek internationaal op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Door bijvoorbeeld zijn bijdrage aan de ENFSI werkgroepen en committees en in de ISO-standaarden voor forensisch onderzoek. Dat vind ik belangrijk. Misdaad is ook internationaal, dus ook wij moeten niet alleen binnen de eigen landsgrenzen kijken. We kunnen met elkaar efficiënt de forensische onderzoekmogelijkheden verbeteren.”

Belang ENFSI

Meuwly is heel tevreden met de prijs: “Dit is een grote eer. Voor mij, maar ook voor mijn collega’s. Zo’n prijs ontvang je namelijk nooit alleen. Zonder de goede collega’s had ik dit nooit kunnen bereiken. Dus deze prijs is ook voor hen!” Meuwly is dankbaar dat hij heeft kunnen groeien binnen het NFI en bij de Universiteit Twente: “Ook al kwam ik uit een ander land en sprak ik de Nederlandse taal niet vloeiend, ik heb nooit een glazen plafond ervaren.” Meuwly roemde in zijn dankwoord ook het ENFSI- netwerk. Hij vindt het forensisch netwerk essentieel voor de kwaliteit en continuïteit van de forensische dienstverlening. “We waarderen dit netwerk allemaal en begrijpen wat het Europa te bieden heeft en wat het ons brengt. Forensische wetenschap is als onderdeel van de wetenschap niet ver verwijderd van een vorm van diplomatie. En de kunst van het wetenschappelijk debat, onderstreept door professioneel respect dat vaak evolueert naar vriendschap, is een instrument dat ons samenbrengt. Daarom nodig ik u uit, onze jongere collega's die briljante bijdragen hebben geleverd of zullen leveren aan deze conferentie, om deze waarden als leidraad te gebruiken bij het aangaan van de huidige uitdagingen die ook van invloed zijn op de forensische wetenschap, of het nu gaat om milieudegradatie, geopolitieke situatie of pandemie risico's.”

Over Meuwly

Meuwly is geboren in Fribourg, Zwitserland. Na het voltooien van een klassieke onderwijs (Latijn/Filosofie), studeerde hij af als criminalist en criminoloog (1993) het behalen van zijn PhD (summa, cum laude - 2000) aan de School of Forensic Science (Ecole de Sciences Criminelles) van de Universiteit van Lausanne. Hij was senior lecturer aan de Universiteit van Lausanne (1999-2002), senior forensic scientist in het vakgebied forensische biometrie bij de afdeling R&D van de toenmalige Britse agentschap Forensic Science Service (FSS) (2002- 2004). Hij was wetenschappelijk onderzoeker bij het NFI (2004-2006) en manager van de sectie vingerafdrukken (2006-2007). Hij droeg bij aan internationale terroristische onderzoeken op verzoek van de Verenigde Naties (VN), de International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), de Special Tribunal for Lebanon (STL), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van de standaard hoe forensisch onderzoek moet gebeuren. Hij is auteur en co-auteur van meer dan 60 wetenschappelijke publicaties en boekhoofdstukken op het gebied van forensische wetenschap. Hij zit in de redactie van Forensic Science International (2015) en is momenteel associate editor van FSI (2019). Sinds het prille begin van ENFSI was Meuwly betrokken. Hij hielp de eerste EAFS-conferentie in Lausanne organiseren. Hij is een van de oprichters van de Forensic Speech and Audio Analysis en heeft gediend in de stuurgroep van de FSAAWG als secretaris (1997-2004). Hij is ook een van de oprichters en lid van de European Fingerprint Group (2000).