Externe wetenschappelijk raad adviseert over innovaties door het NFI

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft sinds deze maand een externe wetenschappelijke adviesraad met daarin vier vooraanstaande (inter)nationale wetenschappers. De raad adviseert het NFI op het gebied van wetenschap en innovatie van forensisch onderzoek. “Met deze raad laat het NFI zien, dat het als  kennis- en expertise instituut wetenschap en innovatie constant onder de aandacht heeft en wil blijven verbeteren”, zegt Annemieke de Vries, directeur Wetenschap en Technologie van het NFI.

Voor de externe wetenschappelijke adviesraad zijn vier (inter)nationale wetenschappers benoemd, die het NFI jaarlijks bezoeken. De leden zijn Professor Olivier Ribaux, Dr. Sheila Willis, Joost Kok en Gerty Lensvelt-Mulders. Ribaux is hoogleraar forensische intelligentie en voormalig directeur van de ‘Faculty of Law, Criminal Justice and Public administration’ van de Universiteit van Lausanne. Willis is de voormalig algemeen directeur van Forensic Science Ireland en president van de Chartered Society of Forensic Sciences University College uit Dublin. Kok is decaan van de Universiteit van Twente en professor Computer Science & Applied Data Science. Lensvelt-Mulders is directeur van het WODC en professor Science Theory and Research Methodology. 

Jaarlijks bezoek met advies

De wetenschappers bezoeken ieder jaar verschillende deelgebieden. Dit jaar brengen ze een bezoek aan de afdeling Digitale Techniek (DT) en de divisie Chemische en Fysische Sporen. Daarnaast evalueert de adviesraad dit jaar ook de centrale inrichting en strategie van de research & development processen van het NFI. Die zijn eens in de vijf jaar aan de beurt. Ze kijken terug naar het werk dat het NFI de afgelopen jaren heeft verricht, maar geven vooral ook advies over mogelijke verbeteringen voor de toekomst. “Ik vind het belangrijk dat in de raad twee ervaren wetenschappers zitten uit het forensisch veld, aangevuld met wetenschappers die juist deskundig op een ander gebied zijn. Zij hebben weer andere kennis die van meerwaarde kan zijn,” licht De Vries de keuzes toe. “Joost Kok is bijvoorbeeld een hoogleraar die zich bezighoudt met data science, niet specifiek forensisch. Het NFI is bezig om data science toe te passen in de klassiekere forensische onderzoeksgebieden. Ik wil graag van hem horen of we de juiste dingen doen op dat gebied. De adviezen helpen ons om beter te worden.”

Trots

“Het maakt me trots dat wij nu ook een externe adviesraad hebben,” zegt de Vries: “Bij het NFI vinden veel interessante innovatie activiteiten plaats om de forensische vraag van morgen te kunnen beantwoorden. Ik vind het belangrijk om daar ook de externe wetenschappelijke blik op te hebben. Maken we de juiste keuzes? Sluiten we aan bij belangrijke externe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen? En zijn we inderdaad goed voorbereid op de toekomst? Op deze manier de deuren openzetten en de commissie een kijkje in onze keuken te geven hoort bij een wetenschappelijk top instituut. Het laat zien dat wij ons huis steeds beter op orde hebben.” De adviesraad adviseert de directeuren van het NFI in de context van wetenschappelijke, maatschappelijke en beleidsontwikkelingen. Het kan gaan om zowel praktische als strategische adviezen. Ook beoordeelt de raad afgesloten forensische onderzoeken door het NFI.

'Fit for purpose'

De vier wetenschappers worden voor drie jaar benoemd. Zij kunnen een termijn één keer verlengen tot maximaal zes jaar. “Het is best spannend om vier externen een kijkje te laten nemen in onze keuken, maar ik heb het volste vertrouwen dat wij als NFI mooie dingen doen. Ik laat ze graag meekijken om nog beter te worden,” zegt de Vries. Een advies van de adviesraad is bindend voor het NFI: “Een advies van een dergelijke raad kán je niet naast je neerleggen. Het zijn goede wetenschappers, met veel ervaring.” De politie en het Openbaar Ministerie (OM) willen dat het NFI als topinstituut constant op de juiste manier blijft innoveren, aldus de Vries: “Wij moeten ons werk steeds weer afstemmen op de actualiteit. ‘Fit for purpose’, zoals ze dat noemen. De adviesraad zorgt voor een bredere kijk. Daar worden politie en OM ook beter van. Het helpt het NFI om ook in de toekomst een topinstituut te blijven.”