NFI rolt geautomatiseerd DNA-proces NFI-breed uit

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) past het van A tot Z geautomatiseerde DNA-proces NFI-breed toe. Het NFI brengt sinds het najaar van 2021 de DNA-monsters uit het reguliere werkproces, ook al standaard in het geautomatiseerde proces, de snelle Identificatie-lijn (snelle ID-lijn). De resultaten van beide processen zijn na tien maanden succesvol met elkaar vergeleken en  gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke forensische tijdschrift Forensic Science International: Genetics Supplement Series.  

Het NFI wist vorig jaar als eerste instituut ter wereld het DNA-proces van A tot Z te automatiseren. Wat levert dat op? Het resultaat van de snelle Identificatielijn is (veel) sneller dan het handmatige, reguliere proces. De kosten om dit grootschalig voor alle sporen in te zetten zijn laag. Het heeft ook nog eens in meer dan vijftig strafzaken een DNA-overeenkomst – ook wel ‘match’ genoemd- opgeleverd die niet (meteen) uit het handmatige proces kwam. Het NFI zet het geautomatiseerde proces nu in op alle sporen die door de politie worden ingestuurd naar het NFI voor de DNA-profilering, analyse en interpretatie. 

13.000 monsters automatisch geanalyseerd

Het betreft vooral zaken met veel voorkomende criminaliteit zoals overvallen, diefstallen en inbraken. In de periode van september 2021 tot juli 2022 zijn bijna 13.000 sporen verwerkt. Zowel door de geautomatiseerde identificatielijn als in het standaard (handmatige) werkproces.

Overeenkomst in de DNA-databank

Van de 13.000 sporen had ruim 61% voldoende DNA om een DNA-profiel op te stellen. Dat zijn bijna 8000 sporen. Daarvan resulteerde bijna een derde in een overeenkomst met een persoon in de DNA-databank voor strafzaken. Wanneer er een overeenkomst in de DNA-databank werd gevonden in het handmatige proces, werd die ook gevonden in de snelle ID-lijn. Maar dan veel sneller. In ruim drie kwart van de zaken werd de doelstelling van het terugkoppelen van de resultaten binnen drie werkdagen gehaald. Alleen in de beginperiode duurde het gemiddeld iets langer.

Vijftig extra namen gerapporteerd

De initiële uitkomsten van de geautomatiseerde vergelijking zijn na controle door de DNA-deskundigen allemaal geverifieerd. In ruim vijftig zaken resulteerde de geautomatiseerd onderzochte sporen in een overeenkomst met een persoon in de DNA-databank, terwijl die niet (meteen) uit het handmatige werkproces kwam. Dit omdat in het automatische proces complexe sporen, die te complex zijn om op te nemen in de DNA-databank, eenmalig met de DNA-databank vergeleken worden. Dat gebeurt niet (meteen) in het handmatige proces, omdat dit capaciteit kost. De extra overeenkomsten zijn na verificatie teruggekoppeld aan de verschillende regio’s. Daarnaast werden ongeveer 2500 namen in beide werkprocessen gevonden.

Pilot

Er is sinds november 2021 een pilot met de snelle ID-lijn in de regio Rotterdam uitgevoerd. Politie en het Openbaar Ministerie kregen in die regio meteen de initiële resultaten van het geautomatiseerde werkproces teruggekoppeld. Het betrof circa 900 sporen die voor deze regio onderzocht zijn. De pilot wordt geëvalueerd en de snelle ID-lijn blijft doorlopen voor sporen uit de regio Rotterdam en is beschikbaar voor grootschalige toepassing. Toekomstige ontwikkelingen richten zich op het uitbreiden van de methode om ook ingewikkelde DNA-mengprofielen via het geautomatiseerde proces te kunnen onderzoeken.