NRGD en NFI willen examens combineren

Niet meer twee keer examen doen en meer tempo. Dat wordt mogelijk wanneer het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) de opleidingen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) erkent. Dat gaat niet zomaar, want eerst moeten onafhankelijke visitatiecommissies toetsen of de opleidingen en toetsingen van het NFI, de toetsingen door het NRGD kunnen vervangen. Het NRGD en het NFI ondertekenen vandaag een overeenkomst, waarmee de eerste stap richting erkenning wordt gezet. ‘Een mijlpaal,’ zegt de voorzitter van het College Gerechtelijk Deskundigen van het NRGD Eric Bakker. ‘We zien het als een enorme blijk van waardering voor ons kwaliteitsbeleid,’  zegt directeur Wetenschap en Technologie Annemieke de Vries van het NFI.   

Een gerechtelijk forensisch deskundige word je niet zomaar. Dat is maar goed ook, want mede op basis van rapporten van forensisch deskundigen nemen rechters beslissingen over schuld of onschuld van verdachten. Met grote gevolgen. Om als deskundige voor het NFI forensisch onderzoek te mogen doen, rapporten te ondertekenen en deze in de rechtbank toe te lichten, moeten zij binnen het NFI een opleiding volgen en daarna intern examen doen.

Daarnaast is het belangrijk dat forensisch deskundigen een registratie krijgen bij het NRGD. Die registratie zorgt ervoor dat niet alleen de rechter, maar ook een officier van justitie de deskundige kan benoemen. De NRGD-registratie geldt hierbij als kwaliteitstoets voor de vakbekwaamheid en ook de wijze van rapporteren in strafzaken. Om als NFI-deskundige ook in het register van het NRGD te worden opgenomen, moeten NFI-deskundigen op dit moment dus nog opnieuw getoetst worden door het NRGD. 

Doelmatiger

Beide instituten stellen vergelijkbare hoge kwaliteitseisen, dus de twee soortgelijke examens voelen voor de deskundigen vaak dubbelop. Daarnaast doen de beide instituten ook vaak een beroep op dezelfde externe, onafhankelijke inhoudelijke deskundigen om plaats te nemen in de toetsingscommissie. ‘Dat moet doelmatiger kunnen’, dachten het NRGD en het NFI. Als het NRGD de opleidingen van het NFI erkent, hoeven forensisch deskundigen nog maar één keer examen te doen voor de eerste registratie als tekenbevoegd deskundige bij het NFI en in het NRGD. Dat doen ze dan bij een examencommissie met vertegenwoordigers namens beide organisaties. 

Eerste mijlpaal

Voorzitter van het College Gerechtelijk Deskundigen van het NRGD Eric Bakker spreekt van een mijlpaal: ‘Ik ben heel tevreden over deze stap. De overeenkomst zal straks meer vertegenwoordigen dan erkenning van de deskundigheid van een individuele expert. Ze gaat veel dieper. De overeenkomst onderstreept de waardering die wij als NRGD hebben voor de manier waarop een instituut als het NFI zijn kwaliteitsborging heeft ingericht.’ Ook Annemieke de Vries van het NFI is verheugd door de overeenkomst: ‘De certificering van onze deskundigen is straks een stuk efficiënter. De overeenkomst bespaart onze mensen tijd en het gevoel twee maal door dezelfde hoepel te moeten springen. Daarnaast zijn we trots op de blijk van waardering voor onze opleidingen en ons kwaliteitsbeleid. Deze overeenkomst is een eerste belangrijke stap op het pad dat wij met de NRGD inslaan.’ 

Visitatiecommissies

De visitatiecommissies beoordelen de opleidingen van in totaal acht deskundigheidsgebieden bij het NFI die ook zijn opgenomen in het NRGD. Na een positief advies door de commissie volgt formele erkenning van de betreffende opleiding en toetsing van het NFI door het College gerechtelijk deskundigen. Op dat moment is de erkenning van die opleiding en toetsing een feit. De erkenning geldt straks voor twee jaar, daarna volgt een (beperkte) visitatie op vormbehoud.

Vergroot afbeelding hand op de muis naast een toestenbord
Foto: Pexels / Vojtech Okenka