Aanvraagformulier rondleidingen

Er is een zeer beperkte capaciteit voor de ontvangst van relaties van het NFI. Om die reden kunnen verzoeken voor rondleidingen in het kader van studiedoeleinden, teambuilding of kennismaking met het NFI, niet worden gehonoreerd.

Een rondleiding bij het NFI kan uitsluitend aangevraagd worden door:

  • forensische opsporing (tactische en technische recherche)
  • justitie (officieren van justitie, parketsecretarissen, rechters, rechter commissarissen, raadsheren)
  • bijzondere opsporingsdiensten
  • wetenschappelijke instellingen
  • studenten criminalistiek of forensische geneeskunde (aanvragen kunnen gedaan worden door het betreffende opleidingsinstituut, niet door studieverenigingen e.d.)

Aanvraag rondleiding

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het NFI verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag, om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Wij delen uw gegevens slechts ter beantwoording van uw vragen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Het NFI verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag, om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij verwerken slechts persoonsgegevens die nodig zijn om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Dat is onze officiƫle taak. Deze verwerking is dus nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. (http://wetten.overheid.nl/BWBR0019219) Het NFI verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij kunnen uw vraag doorsturen naar een ministerie voor beantwoording. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het NFI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Informatie Rijksoverheid werkt volgens de e-mailgedragslijn (https://www.overheid.nl/contact/e-mailgedragslijn-voor-overheden) voor overheden. Hierin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail. De Rijksoverheid kan gegevens gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Het NFI bewaart uw persoonsgegevens 2 jaar. Deze termijn is in het kader van de Archiefwet vastgesteld.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *