Aanvraagformulier rondleidingen

Er is een zeer beperkte capaciteit voor de ontvangst van relaties van het NFI. Om die reden kunnen verzoeken voor rondleidingen in het kader van studiedoeleinden, teambuilding of kennismaking met het NFI, niet worden gehonoreerd.

Een rondleiding bij het NFI kan uitsluitend aangevraagd worden door:

  • forensische opsporing (tactische en technische recherche)
  • justitie (officieren van justitie, parketsecretarissen, rechters, rechter commissarissen, raadsheren)
  • bijzondere opsporingsdiensten
  • wetenschappelijke instellingen
  • studenten criminalistiek of forensische geneeskunde (aanvragen kunnen gedaan worden door het betreffende opleidingsinstituut, niet door studieverenigingen e.d.)

Aanvraag rondleiding