Melding dienstverlening

Heeft u een vraag of een melding ter verbetering van de dienstverlening van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), bent u ontevreden of juist tevreden over het NFI? Dit kunt u aan ons doorgeven via onderstaand meldingenformulier.

Klacht- of melding over dienstverlening

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het NFI verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag, om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Wij delen uw gegevens slechts ter beantwoording van uw vragen.

Akkoordverklaring(verplicht)