Bonaparte: Slachtofferidentificatie bij rampen

Als er een ramp gebeurt, is het zaak zo snel mogelijk de slachtoffers te identificeren. Dat kan tegenwoordig uiterst nauwkeurig met DNA-profielen. Maar wat als (voldoende) DNA van de slachtoffers ontbreekt? Dan kan geautomatiseerde kansrekening door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uitkomst bieden.
 

Samen met de Stichting Neurale Netwerken (SNN) aan de Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkelde het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) het softwaresysteem Bonaparte voor grootschalig verwantschapsonderzoek op basis van DNA-profielen. Het systeem zorgt er voor dat slachtoffers een naam krijgen.

De gekozen naam 'Bonaparte' is toepasselijk: zo'n 200 jaar eerder was Napoleon Bonaparte verantwoordelijk voor de invoer van gestandaardiseerde achternamen.

Bonaparte zorgt er voor dat slachtoffers een naam krijgen.

Identificatie via familie

Als DNA-referentiemateriaal van slachtoffers of vermiste personen ontbreekt, moet de 'matching' indirect plaatsvinden, dat wil zeggen met DNA-profielen van familieleden. Het gevonden afzonderlijke DNA wordt dan gematcht met dat van familie van de groep slachtoffers of vermiste persoon. Dit kan doordat 50% van het DNA van eerstegraads familieleden gelijk is.

Toepassing

Bonaparte wordt gebruikt voor berekeningen in grootschalig DNA-identificatieonderzoek, IND-zaken en zaken ten behoeve van de DNA-databank Vermiste Personen.

Disaster victim identification (DVI)

Bonaparte is bijvoorbeeld ingezet bij de identificatie van de slachtoffers (in het Engels 'disaster victim identification', ofwel DVI) van de vliegtuigramp die zich op 12 mei 2010 in de Libische hoofdstad Tripoli voltrok. Bij deze vliegtuigcrash kwamen 103 mensen om, onder hen waren 70 Nederlanders.