Explosies en explosievenonderzoek

De explosievendeskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt de samenstelling van bommen, de oorzaak van explosies en de overeenkomsten tussen verschillende bomaanslagen.

Het onderzoeksterrein van de forensische explosievendeskundige is breed. Zo onderzoekt hij de samenstelling van intacte explosieven (bommen) en de uitwerking bij ontsteking. Ook doet hij onderzoek naar de oorzaak van explosies.

Een ander deel van zijn werk bestaat uit het onderzoek naar overeenkomsten tussen verschillende bomaanslagen of de overeenkomst tussen een geïmproviseerde explosieve constructie en in beslag genomen materialen.

De forensische explosievendeskundige onderzoekt de samenstelling van intacte explosieven (bommen) en de uitwerking bij ontsteking. Ook doet hij onderzoek naar de oorzaak van explosies.

Een voorbeeld: constructie onder auto

De politie treft een verdachte constructie aan onder een auto. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) maakt de constructie onschadelijk, waarna de forensische explosievendeskundige van het NFI de constructie en het effect daarvan bij een eventuele explosie onderzoekt.

Welke vragen krijgt de explosievendeskundige?

 • Valt de aangetroffen constructie onder de Wet wapens en munitie?
 • Wat zou het effect zijn geweest bij de ontploffing van de constructie?
 • Komt de explosieve lading in de constructie overeen met materiaal aangetroffen bij de verdachte?

Welke methoden gebruikt de deskundige?

 • visueel vooronderzoek
 • veiligstellen van dadersporen
 • röntgendiffractie
 • röntgenfluorescentie
 • Fourier transform infraroodspectroscopie om de hoofdcomponenten van het materiaal te bepalen reconstrueren van de originele opbouw van de constructie en de verwachte (uit)werking bij ontsteking
 • literatuuronderzoek
 • experimenten
 • soms een specifieke proef, om het gevaar van ontploffing in kaart te brengen

Ontploffing

Het onderzoek kan uitwijzen dat het hier een deugdelijke explosieve constructie betrof, met een explosieve lading op basis van circa 0,5 kg TNT. En dat de constructie geschikt is om te worden gebruikt voor het treffen van personen of zaken door middel van ontploffing zoals omschreven in de Wet wapens en munitie. Bij ontploffing ontstaat er gevaar op ernstig tot dodelijk lichamelijk letsel binnen een straal van tien meter.

NFI-rapport

Het rapport beschrijft, op basis van documentatie en foto’s van de EOD, de forensische opsporing en het onderzoek bij het NFI, de onderdelen waaruit de originele constructie bestaat en hoe deze constructie tot ontploffing gebracht had kunnen worden. Op verzoek kan er ook een overzicht worden gegeven van oude zaken waarin soortgelijke constructies zijn aangetroffen.