Artikel in politievakblad Blauw: Brandhonden op de PD

Honden staan bekend om hun uitstekende reukorgaan. Speciaal getrainde honden zijn dan ook heel effectief voor het opsporen van ontbrandbare vloeistoffen. De honden worden ingezet op brandPD’s. ‘Een beter hulpmiddel is er niet.’