PD-onderzoek en advies bij milieudelicten

De milieu-onderzoeker van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) helpt de politie met het beschrijven en veiligstellen van sporen en milieumonsters op de plaats van een misdrijf (plaats delict, PD). Het NFI denkt mee over de onderzoeksvragen en -mogelijkheden en doet desgevraagd voorstellen voor de onderzoeksstrategie en een plan van aanpak.

PD-onderzoek en advies bij milieudelicten

Het NFI heeft de beschikking over een voertuig dat voorzien is van monsternemingsapparatuur en mobiele meettechnieken (bijvoorbeeld een XRF voor het meten van metaalconcentraties en een mobiele Raman spectrometer om te bepalen welke kunststoffen aanwezig zijn). Er kunnen monsters worden genomen van partijen vast of vloeibare materiaal (tankwagens), uit verpakkingen of in het vrije veld (sloten, landbouwpercelen). Voorafgaand aan elk PD-onderzoek worden alle gevaren geïnventariseerd met als doel het onderzoek veilig uit te voeren.

Een voorbeeld: een partij granulaat naast een woonwijk

Vlak naast een woonwijk heeft een bedrijf illegaal een partij granulaat opgeslagen. Het bedrijf wil de partij granulaat gebruiken voor de ophoging van zijn perceel. De partij is vermoedelijk verontreinigd met zware metalen en kunststof. De politie heeft het NFI opdracht gegeven voor het nemen van monsters van het gestorte materiaal met als doel de samenstelling vast te stellen.

Welke vragen kan de onderzoeker beantwoorden?

  • Hoeveel materiaal is op de locatie gestort?
  • Kunnen er betrouwbare monsters (dus die voldoen aan juridische eisen) genomen worden uit de partij granulaat?
  • Kan er betrouwbaar worden vastgesteld hoeveel kunststof in de partij granulaat aanwezig is?

Welke methoden gebruikt de onderzoeker?

  • Monsters nemen van partijen afval volgens geldende normen.
  • Het NFI beschikt over een voertuig dat is uitgerust met apparatuur en mobiele meettechnieken om op de plaats delict monsters te nemen.
  • Met een mobiel analyseapparaat (XRF) meet de onderzoeker de metaalconcentraties in de verdachte partijen afval. Dit is een snelle methode om vast te stellen welke partijen verontreinigd zijn om er vervolgens monsters van te nemen. Met een mobiele Raman spectrometer kan bepaald worden welke soort kunststoffen aanwezig zijn.

Wat zijn mogelijke uitkomsten van het onderzoek?

  • Op een kaart┬ákan worden aangegeven waar de partij ligt en hoe groot de omvang is.
  • Er is vastgesteld dat de partij granulaat een verhoogde concentratie koper bevat. Op basis van deze voorlopige uitslag geeft de deskundige een advies over mogelijk verder onderzoek.
  • Er is vastgesteld dat de partij granulaat omhulsels van kabels bevat. Dit materiaal bestaat vaak uit PVC. Er is vastgesteld wat het gehalte aan kunststof is.