Verfonderzoek

Forensisch verfonderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat over de vraag of er een verband is tussen verf die op een plaats delict is gevonden en de voorwerpen waarvan die verf mogelijk afkomstig is. Dit vergelijkend onderzoek is dikwijls mogelijk bij aanrijdingen, inbraken en spuiten met graffiti.

Een voorbeeld: aanrijding

Op een avond wordt een man gewekt door een knal. Wanneer hij uit het raam kijkt ziet hij nog net een donkerkleurige auto wegrijden. Het kenteken kan hij niet zien. De volgende ochtend ontdekt hij dat zijn auto aan de achterzijde is beschadigd en dat er op de plaats van de schade donkergekleurde verf zit. Tijdens het uitlaten van zijn hond passeert hij een donkere, lichtbeschadigde auto die lijkt op de auto die hij de avond ervoor zag wegrijden. De man doet hierop aangifte en de politie merkt de auto aan als ‘verdacht voertuig’.

Welke vragen kan de onderzoeker onder andere beantwoorden?

  • Is de vreemde verf op de auto van de man afkomstig van het verdachte voertuig?
  • Zo nee, is deze verf wel autoverf?

Dit vergelijkend onderzoek is dikwijls mogelijk bij aanrijdingen, inbraken en spuiten met graffiti.

Welke onderzoeksmethoden gebruikt de onderzoeker?

De onderzoeker start met het vastleggen van de visuele kenmerken zoals kleur en laagopbouw van de verf. Met infraroodspectrometrie kan hij de bindmiddelsamenstelling bepalen en met een microspectrofotometer meet hij de kleur van de verf. Door de combinatie van alle gemeten kenmerken kan de onderzoeker vaststellen of het om autoverf gaat of om andere verf, bijvoorbeeld gereedschapsverf. Ook maakt hij gebruik van nationale en internationale databases voor de opsporing van een betrokken voertuig.

Model automerk

De kenmerken van de aanwezige verf in het spoor zijn vergeleken met het referentiemateriaal dan wel een database. De onderzoeker heeft een overeenkomst vastgesteld en een inschatting gemaakt van de zeldzaamheid van die overeenkomst.

In geval van merkherkennend autoverfonderzoek waarbij voldoende kenmerken zijn vastgelegd, zal de onderzoeker in veel gevallen komen tot het automerk, de periode waarin dergelijke verf is toegepast en, afhankelijk van het merk, tot één of meerdere modellen van het automerk waarop deze verf is gebruikt.