Artikel in politievakblad Blauw: Stempelen met bloed

Of een vingerspoor op een plaats delict ín of mét bloed is gezet, kan iets zeggen over de toedracht. Met name over de volgorde waarin bepaalde handelingen hebben plaatsgevonden.