Wildlife forensics

In de strijd tegen illegale handel in en de vangst van bedreigde diersoorten kunnen diverse forensische technieken worden toegepast. Naast de traditionele forensisch technieken, zoals vingerafdrukken en het menselijk DNA, acht het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ook de analyse van de natuur zelf van groot belang.

Het NFI biedt een verscheidenheid aan technieken om wilde dieren op soort en op individueel niveau te identificeren. De DNA-typering van dierlijke en plantaardige resten is bij het NFI aan de orde van de dag. Voor veel diersoorten bestaan al speciale technieken, voor andere is de technologie beschikbaar en kunnen methoden eenvoudig worden geïmplementeerd.