Jaarverslagen NFI

Deze pagina biedt een overzicht van alle jaarverslagen die het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) sinds 2007 heeft uitgebracht. Vanaf 2015 heeft het NFI - vanwege de rijksbrede bezuinigingsdoelstellingen - geen jaarverslagen meer uitgebracht. De NFI-jaargegevens zijn te raadplegen via het jaarverslag van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Sinds 2016 verstuurt het NFI een jaarbericht.