Vakbijlage Vergelijkend handschriftonderzoek

Handgeschreven brieven, notities, invullingen, handtekeningen etc. zijn te beschouwen als door individuen achtergelaten sporen. Is de producent (schrijver) van deze sporen onbekend of omstreden, dan spreken we van betwist handschrift. 

Doel van het vergelijkend handschriftonderzoek is een antwoord te geven op de vraag wie het in een bepaalde zaak als betwist aangemerkt handschrift heeft geproduceerd.