Vakbijlage Automatische sprekervergelijking (versie juli 2021)

In vergelijkend spraakonderzoek wordt meestal gevraagd een opname van een onbekende stem te vergelijken met een opname van een bekende stem om uit te zoeken of de twee stemmen van dezelfde persoon zijn of van twee verschillende personen. De opname van de onbekende stem (vaak van de dader) noemen we het betwiste materiaal en de opname van de bekende stem (vaak van de verdachte) noemen we het vergelijkingsmateriaal. Hieronder wordt de methode toegelicht waarbij software gebruikt wordt om te vergelijken. De andere methode, waarbij de mens luistert en vergelijkt, wordt toegelicht in de vakbijlage ‘Vergelijkend spraakonderzoek’.