Vakbijlage - Vergelijkend spraakonderzoek

In een vergelijkend spraakonderzoek worden de spraakuitingen van de te onderzoeken spreker vergeleken met de spraakuitingen van een meestal bekende spreker in een andere opna-me. Het onderzoek wordt ook wel aangeduid met de (minder accurate) termen sprekeridenti-ficatie, sprekerverificatie, spreker- of stemher-kenning.