Forensische waarborgen in Hansken

In steeds meer strafzaken worden met Hansken gevonden sporen als bewijs gebruikt. Dit vereist gedegen forensische onderbouwing: het materiaal moet op een transparante manier verwerkt worden en de gerapporteerde sporen moeten herleidbaar zijn naar de bron (bijv. de inbeslaggenomen telefoon of computer). Dit informatieblad beschrijft de forensische waarborgen in Hansken die als basis dienen voor deze onderbouwing.