2004 - heden: state-of-the-art

Tegen het einde van de twintigste eeuw voldeed de huisvesting van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) niet meer. Het gebouw in Rijswijk was leek niet alleen steeds meer een labyrinth, ook waren de technische eisen aan een modern laboratorium strenger geworden. In 2002 werd daarom de eerste steen gelegd voor een nieuw gebouw in Den Haag.

Direct aan de A4 verrees een carrévorming gebouw met veel glas, functioneel en doelmatig van opzet. Al in de ontwerpfase werd rekening gehouden met de specifieke eisen die worden gesteld aan forensisch laboratoriumonderzoek.

Sinds 2004 is het NFI in dit gebouw in Den Haag gehuisvest. Het voldoet aan alle kwaliteitseisen van een hedendaags forensisch laboratorium:

  • goede beveiligingingsmogelijkheden van het gebouw
  • voldoende en efficiënte opslagmogelijkheden
  • optimale interne logistiek
  • goede arbeidsomstandigheden voor medewerkers