Infographic vraaggestuurd werken

Wat wil de aanvrager van het onderzoek nu echt weten en wanneer dan? 
Om het onderzoek en het levertermijn zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte die leeft bij onze ketenpartners is er vaak meer nodig dan een standaard productcode, een daaruit afgeleide standaard onderzoeksvraag met een standaard levertijd. De onderzoeker moet het te verrichten onderzoek in de context van een zaak kunnen plaatsen en een ‘fit-for-purpose’ levertijd kunnen afspreken. Communicatie is daarbij het sleutelwoord, afstemming tussen de verschillende ketenpartners onderling en met het NFI. Dit noemen we vraaggestuurd werken. De hiervoor gemaakte ‘infographic’ geeft inzicht in wat we hier precies onder verstaan en hoe deze afstemming plaats kan vinden.