Vakbijlage LTO

Sinds 1999 kunnen vreemdelingen zonder geldige identiteitsdocumentatie onderworpen worden aan een zogenaamd leeftijdsonderzoek. Dit gebeurt als ambtshalve wordt getwijfeld aan de eigen leeftijdsopgave. Het leeftijdsonderzoek wordt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid aangeboden aan deze vreemdelingen om hen tegemoet te komen in de bewijsnood waarin zij verkeren wat betreft de door hen gestelde leeftijd.