Hoe werkt inkopen door het NFI?

Alle bestelaanvragen vanuit het NFI, worden via inkoop in de markt gezet, verwerkt en afgehandeld. Er zijn drie manieren waarop het NFI bij u een inkoop kan verzorgen.

  • Incidentele inkopen verlopen via Leonardo (inkoopsysteem NFI): u ontvangt een inkoopordernummer.
  • Uitputting van een contract dat u met het NFI heeft afgesloten: u ontvangt een inkoopordernummer.
  • Verlicht inkoopregime: voor bepaalde kostensoorten is tot een factuurbedrag van € 2500 (excl. btw) geen inkooporder vereist. U kunt deze factuur op aangeven van het NFI voorzien van de codering:  ‘VI’ + het NFI-team/ kostenplaats en indienen via onderstaand e-mailadres. Daarnaast dient de naam van de opdrachtgever op de factuur te staan vermeld.

Deze codering geldt als referentienummer (Voorbeeld: VI/613230 of VI/Financiën). Dit geldt voor gebak, teamuitjes, lunches , diners tot een maximumbedrag van € 2500 (excl. btw).

Uitgangspunt is dat alle verplichtingen met externe partijen vastgelegd moeten worden via een inkooporder. U zult voor elke opdracht die u voor het NFI uitvoert een referentienummer ontvangen. Facturen zonder referentienummer kunnen niet in behandeling worden genomen.