Persvoorlichting

Journalisten kunnen via onze persvoorlichters informatie krijgen over de werkzaamheden van het Nederlands Forensisch Instituut en in contact komen met onze medewerkers. Onze persvoorlichters kunnen een toelichting geven op de rol en de onderzoeksgebieden van het NFI en ingaan op actuele thema’s die spelen in de forensisch-wetenschappelijke wereld.

Journalisten kunnen ons bereiken via de persvoorlichters:

Marieke van der Molen
Mobiel: 06-57 56 09 19 
Emailadres: m.van.der.molen@nfi.nl

Meike Willebrands
Mobiel: 06-10 40 62 71
Emailadres: m.willebrands@nfi.nl

Piketdienst

Buiten kantooruren kunt u bellen met ons algemene nummer: (070) 888 69 11. U wordt dan doorverbonden met onze piketvoorlichter.

Vragen over (lopende) onderzoeken

We werken graag mee aan vragen over het type onderzoek dat we uitvoeren en de uitgangspunten die het NFI hanteert. Bij 'lopende' onderzoeken in opdracht van het Openbaar Ministerie, de politie of andere partijen, kunnen we echter niet ingaan op de inhoud van het onderzoek. In zo’n geval kunnen journalisten zich voor meer informatie wenden tot de opdrachtgever van het betreffende onderzoek.

Interviews aanvragen

Journalisten kunnen via de persvoorlichters interviews aanvragen. Dit kan telefonisch via de persvoorlichter of via het e-mailadres. Ook kunnen we meewerken aan documentaires, achtergrondgesprekken en -reportages over het forensisch wetenschappelijk werk.