Informatieblad: Vernietigen van digitale sporen met verschoningsgerechtigde informatie

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over het vernietigen van data uit forensische bewijsbestanden, onder meer data die onder het verschoningsrecht valt. Maar wat betekent datavernietiging? Is dit mogelijk? En wat zijn de gevolgen daarvan voor je bewijs? Deze vragen worden in dit informatieblad beantwoord.